iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Rubriik: Tööandja

Vastatud: 21.10.2014
1. Kui inimene tuleb tööle põhikohaga ja saab vähemalt miinimumpalka, siis on kõik korras, tulumaksuvabastus 144 € ja sotsiaalmaks miinimum 105,60 €. Kui inimene tuleb tööle osalise tööajaga ja maksab tulumaksu 1. eurost alates, kas siis saab kasutada sotsiaalmaksu arvestust vastavalt tegelikult väljatöötatud töötasule? 2. Kui inimene tuleb tööle VÕS...
Loe vastust
Vastatud: 18.06.2013
Kui töötaja on omal soovil võtnud kaheks kuuks palgata puhkuse, kas siis tööandjal on kohustus selle perioodi eest tasuda selle töötaja eest sotsiaalmaksu? Juhul kui see kohustus on, siis millises määras?
Loe vastust
Vastatud: 11.09.2012
Ettevõttes töötab osalise tööajaga töötaja, kes ei ole ka esitanud avaldust maksuvaba tulu arvestamiseks. Töötasult tasutakse sotsiaalmaksu vastavalt arvestusele. Nüüd võtab töötaja palgata puhkust. Üldreeglina tasutakse palgata puhkuse ajal töötaja eest sotsiaalmaks vähemalt sotsiaalmaksu alammääralt, seda nõuet ei pea ju järgima nimetatud töötaja puhul ja sotsiaalmaksu tasuma ei pea, kui...
Loe vastust
Vastatud: 27.03.2012
Minu küsimus puudutab sotsiaalmaksu arvestamist, kui tasu on alla sotsiaalmaksu alammäära. Töötaja graafik märtsis 2012 on järgmine: Töötab 2 tööpäeva 1-2 märts, seejärel puhkab 17 kalendripäeva 5-21. märts, võtab 3 tööpäeva tasustatavat lapsepuhkust välja 22-26 märts, lisaks palgata puhkus poolte kokkuleppel 27-31 märts. Tasu jääb alla sotsiaalmaksu alammäära. Tasu makstakse...
Loe vastust
Vastatud: 03.02.2012
Töötaja on haiguslehel alates novembri lõpust, aga seni lehte veel esitanud pole ja nii on ka haigushüvitis arvestamata. Kas tööandjal on vaja maksta kuumääralt sotsiaalmaksu detsembri ja jaanuari eest?
Loe vastust
Vastatud: 16.11.2011
Kui isikule, kes töötab töövõtulepingu alusel, makstakse tasu, mille summa kuus on väiksem kui töötasu alammäär, kas siis tuleb sotsiaalmaksu arvestada ikkagi töötasu alammäära alusel nagu töötasu puhul?
Loe vastust
Vastatud: 28.01.2010
Kuidas toimub töötasu maksustamine, kui tööandja peab maksma välja töötasu (varem jäänud välja maksmata) varasema perioodi eest, kas on erinevust olenevalt maksustatavast perioodist (näit. töötukindl. erinevad määrad) või maksustatakse väljamakse hetke määraga. Kui pikalt tagantjärele võib töötasu nõuda?
Loe vastust
Vastatud: 27.11.2009
Kas firma võib arvestada ja tasuda juhatuase liikme eest sotsiaalmaksu, kui juhatuse liige tasu firmast saada ei soovi, soovib ainult sotsiaalkindlustust. Juhatuse liikme lepingut ka ei ole.
Loe vastust
Vastatud: 27.11.2009
Probleem järgnev. Ettevõte tegutseb Soomes alates 2004.a. 2007.a. alates on registreeritud püsiv tegevuskoht Soomes ja maksud tasutakse Soomes. Soome maksuamet kontrollides ettevõtet tegi ettekirjutuse selle kohta, et ettevõte oleks pidanud maksma maksud Soomes juba alates 2004.a. Küsimus selle kohta, et kui nüüd ettevõte tasub maksud ära Soomes, siis kas on...
Loe vastust
Vastatud: 08.03.2009
Töötajal on makstud töötasu välja arvestuskuu viimasel tööpäeval. Nüüd töölepingut muudeti ja töötasu väljamaks toimub nüüd järgneva kuu 10-dal kuupäeval. Selle tulemusena tekib tal üks kuu, kus väljamakset ei toimi. Kas selle kuu eest peab arvestama ja tasuma sotsmaksu 1436.- ja kas sellisel juhul võib seda järgmise kuu sotsmaksust maha...
Loe vastust
Vastatud: 04.03.2009
Kui "firma" pole minu eest maksnud paar kuud sotsiaalmaksu ja asutus tahab uksed sulgeda, kas siis mul on võimalik koondamist nõuda? Pean silmas seda, et kas ma pean ise enne maksma sotsiaalmaksu ära, mida "firma" mul maksmata jättis või ei pea?
Loe vastust
Vastatud: 19.02.2009
1. Töötajaga on tööleping sõlmitud osalise tööajaga (koristaja). Samas on ta teinud tööandjale avalduse, et tema tulumaksuvaba miinimum palga väljamaksmisel arvesse võetaks. Kas tööandjal on kohustus tasuda sotsmaksu miinimummääralt, kuigi tema brutotasu jääb peaaegu alati alla 4.000.- 2. Seoses tootmismahu vähenemisega on ettevõttes mõni töötaja saadetud poolte kokkuleppel osaliselt tasustatavale...
Loe vastust
Vastatud: 14.02.2009
Sots.maksu suurus alates 01.01.2009 on miinium 1436.- Kui palju tuleb maksta kui inimene on enamuse kuust haiguslehel ja ei teenigi nii palju? Kas 33% väljateenitust või kindlasti 1436.-.
Loe vastust
Vastatud: 29.01.2009
Kui töötaja on osalise tööajaga palgal ja tema palgalt tasutav sotsiaalmaks jääb alla minimaalse kuumäära: alla 1436 krooni, kas siis tema ravikindlustus kaotab kehtivuse? Kuna see on töötaja ainukene töökoht, kas siis tööandja on kohustatud maksma sotsiaalmaksu summas 1436 krooni?
Loe vastust
Vastatud: 03.12.2008
Kui töötaja oli palgata puhkusel ja arvestan seetõttu riigieelarvega kehtestatud kuu alammääralt 1400.- sots.maksu 462.-, siis millises TSD lisas pean ma seda maksuametile deklareerima?
Loe vastust
Vastatud: 19.08.2008
Meie firma maksab endisele töötajale kutsehaigusehüvitist. Millised maksud tuleb sellelt arvestada? Kas sotsmaks 33%, tulumaks, töötus 0,6 ja 0,3%.
Loe vastust
Vastatud: 14.03.2008
Kas töövõimetuspensionärina (40%) pean tagama veel ka sotsiaalmaksu maksmise OÜ juhatuse liikme tasult minimaalselt 2700 kroonilt, või võib ka väiksemalt tasult, et tagada sotsiaal- ja ravikindlustus endale?
Loe vastust
Vastatud: 19.12.2007
Töötajale makstakse vastavalt kollektiivlepingule toetust (matusetoetus, lapse sünnitoetus jms). Sotsiaalmaksuseaduse (SMS) § 2 lg 1 ütleb, et sotsiaalmaksu makstakse rahas makstud palgalt ja muudelt tasudelt; lg 9 ... töö tegemise eest makstavatelt tasudelt. Kuna eelpoolnimetatud toetused ei ole tasud töö tegemise eest, vaid tulenevad töösuhtest, kas siis neid sotsiaalmaksuga ei...
Loe vastust
Vastatud: 16.11.2007
Töövõimetuspensionärile makstakse palka reeglina arvestuskuule järgneval kuul, erandiks on siin aga puhkused, mida makstakse välja enne puhkusele jäämist. Näide: Töövõimetuspensionärile on määratud töövõimetuspension alates 28. septembrist. Septembris oli ta haige 1-27. sept ja palgata puhkusel 28-30. september. Seega palka temale septembrikuu eest ei arvestatud ega ka ei makstud välja oktoobris....
Loe vastust
Vastatud: 12.11.2007
Töötaja , kes kuulub sellesse kategooriasse, kelle pealt tuleb sotsiaalmaksu igal juhul arvestada miinumumilt (2000 EEK), on haige 1-28 septembrini 2007. Septembris on aga 30 kalendripäeva. Septembri kuu eest ei arvestata töötajale sotsiaalmaksuga maksustatavaid tasusid, ega maksta ka oktoobrikuus (palgapäev) midagi välja. Kui palju peab selle töötaja eest sotsiaalmaksu arvestama...
Loe vastust