iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2378

Küsimus

Kui töötaja on omal soovil võtnud kaheks kuuks palgata puhkuse, kas siis tööandjal on kohustus selle perioodi eest tasuda selle töötaja eest sotsiaalmaksu? Juhul kui see kohustus on, siis millises määras?

Vastus - 18.06.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah, poolte kokkuleppel antava tasustamata puhkuse ajal on tööandjal sotsiaalmaksukohustus (sotsiaalmaksuseaduse § 2 lg 3 p 1). Sotsiaalmaksu tasutakse kuumääralt (2013. a 33% 290€-lt ehk 95,7€ kuu kohta). Sellega tagatakse töötajale ravikindlustuskaitse.

Vt sarnast küsimust ja vastust: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2081