Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Maksuküsimus: 1955

Küsimus

Kui isikule, kes töötab töövõtulepingu alusel, makstakse tasu, mille summa kuus on väiksem kui töötasu alammäär, kas siis tuleb sotsiaalmaksu arvestada ikkagi töötasu alammäära alusel nagu töötasu puhul?

Vastus - 16.11.2011

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui tegemist on töövõtulepinguga, siis makstakse sotsiaalmaksu isiku tegelikult tasult. Sotsiaalmaksu miinimummäär kehtib vaid töölepinguga töötavale isikule töötasu väljamaksmisel (SMS § 2 lg 2 https://www.riigiteataja.ee/akt/104022011006).