Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Maksuküsimus: 1955

Küsimus

Kui isikule, kes töötab töövõtulepingu alusel, makstakse tasu, mille summa kuus on väiksem kui töötasu alammäär, kas siis tuleb sotsiaalmaksu arvestada ikkagi töötasu alammäära alusel nagu töötasu puhul?

Vastus - 16.11.2011

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui tegemist on töövõtulepinguga, siis makstakse sotsiaalmaksu isiku tegelikult tasult. Sotsiaalmaksu miinimummäär kehtib vaid töölepinguga töötavale isikule töötasu väljamaksmisel (SMS § 2 lg 2 https://www.riigiteataja.ee/akt/104022011006).