Järgmine koolitus: 30.09.2020 - Tallinn - Sügiskonverents 2020 (kohtade arv piiratud) registreeri / loe lähemalt

1955

Küsimus

Kui isikule, kes töötab töövõtulepingu alusel, makstakse tasu, mille summa kuus on väiksem kui töötasu alammäär, kas siis tuleb sotsiaalmaksu arvestada ikkagi töötasu alammäära alusel nagu töötasu puhul?

Vastus - 16.11.2011

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui tegemist on töövõtulepinguga, siis makstakse sotsiaalmaksu isiku tegelikult tasult. Sotsiaalmaksu miinimummäär kehtib vaid töölepinguga töötavale isikule töötasu väljamaksmisel (SMS § 2 lg 2 https://www.riigiteataja.ee/akt/104022011006).