iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2594

Küsimus

Kui töölepingu alusel ettevõttes töötanud töötajale makstakse konkurentsikeelu kokkuleppe tasu järgneva 6 kuu jooksul pärast töölepingu lõppemist. Kas sellisel juhul tuleb arvestada ja kinni pidada sellelt tasult töötuskindlustuse maksed? Töölepingu kehtimise ajal kuulus töötaja tasu töötuskindlustusega maksustamise alla.

Vastus - 21.08.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Konkurentsikeelu eesmärgiks on ju hüvitada saamata jäänud töine tulu. Maksmise kohustus tuleneb töölepingust ning makse kvalifitseeritakse tulumaksuseaduse § 13 mõistes palgatuluks. Ka sotsiaalmaksuseaduse § 2 lg 1 p 1 määratleb maksuobjektina: "töötajale rahas makstud töötasult ja muudelt tasudelt;".

Kogumispensionide seadus ja töötuskindlustuse seadus määratlevad maksuobjektina sisuliselt sama objekti, mille sotsiaalmaksuseadus.

Kuna ükski seadus erandit ei tee, siis järelikult maksustataksegi see täpselt nagu töötasugi. Erisus võiks aga olla nt selles, et sotsiaalmaksu kuumäär ei kohaldu, sest tööd ei tehta ning makse on tingitud varasemast töösuhtest.