Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: SOTSIAALMAKS, TÖÖTUSKINDLUSTUS, KOGUMISPENSION

Vastatud: 14.03.2008
Kas töövõimetuspensionärina (40%) pean tagama veel ka sotsiaalmaksu maksmise OÜ juhatuse liikme tasult minimaalselt 2700 kroonilt, või võib ka väiksemalt tasult, et tagada sotsiaal- ja ravikindlustus endale?
Loe vastust
Vastatud: 15.02.2008
Inimesele määrati 5 aastat enne vanaduspensionile jäämist pension tervistkahjustava töö eest. Kas sellisel juhul peab tema töötasust kinni pidama töötuskindlustusmakset (6%)?
Loe vastust
Vastatud: 01.02.2008
Lugedes jaanuari Maksumaksjast artiklit: Töötuskindlustus ... peatada 2008.a. Sots.min. vastust, et töötuskindlustuse mitte maksmine pole võimalik... Kas siis ei võiks maksta töötuskindlustust 0%-ga ja ka deklareedida kui maksustamisele kuuluvat summat. Siis on ka võimalik tuvastada kindlustatute ring?
Loe vastust
Vastatud: 19.12.2007
Töötajale makstakse vastavalt kollektiivlepingule toetust (matusetoetus, lapse sünnitoetus jms). Sotsiaalmaksuseaduse (SMS) § 2 lg 1 ütleb, et sotsiaalmaksu makstakse rahas makstud palgalt ja muudelt tasudelt; lg 9 ... töö tegemise eest makstavatelt tasudelt. Kuna eelpoolnimetatud toetused ei ole tasud töö tegemise eest, vaid tulenevad töösuhtest, kas siis neid sotsiaalmaksuga ei...
Loe vastust
Vastatud: 16.11.2007
Töövõimetuspensionärile makstakse palka reeglina arvestuskuule järgneval kuul, erandiks on siin aga puhkused, mida makstakse välja enne puhkusele jäämist. Näide: Töövõimetuspensionärile on määratud töövõimetuspension alates 28. septembrist. Septembris oli ta haige 1-27. sept ja palgata puhkusel 28-30. september. Seega palka temale septembrikuu eest ei arvestatud ega ka ei makstud välja oktoobris....
Loe vastust
Vastatud: 12.11.2007
Töötaja , kes kuulub sellesse kategooriasse, kelle pealt tuleb sotsiaalmaksu igal juhul arvestada miinumumilt (2000 EEK), on haige 1-28 septembrini 2007. Septembris on aga 30 kalendripäeva. Septembri kuu eest ei arvestata töötajale sotsiaalmaksuga maksustatavaid tasusid, ega maksta ka oktoobrikuus (palgapäev) midagi välja. Kui palju peab selle töötaja eest sotsiaalmaksu arvestama...
Loe vastust
Vastatud: 07.11.2007
Töövõimetuspensionärile makstakse reeglina palka arvestuskuule järgneval kuul, ja sotsiaalmaksu kuumääralt maksab riik. Milline on sotsiaalmaksu arvestus töövõimetuspensionäri puhul juhul Näide 1 1) Palk 3600 EEK juuni kuu eest väljamakstud juulis. Puhkustasu juuli kuu eest 2000 EEK välja makstud juulis. Kokku juuli bruto väljamaksed 5600 EEK. 2) Juuli palk 1600 EEK...
Loe vastust
Vastatud: 24.09.2007
Kas on nii, et kui teha järjest 2 töövõtulepingut tähtajaga u. 1 kuu (I palk 1500 bruto; II palk 2500 bruto), siis kolmandast TVL-t sõlmides peab tööandja võtma töötaja Haigekassas arvele? Või alles nn. neljandast järjestukusest töövõtu kuust?
Loe vastust
Vastatud: 30.07.2007
Küsisin järgmise küsimuse mõnda aega tagasi: Kui ma elan ja töötan välisriigis (aastaid), ja pakun teenuseid teistele välisriikide ettevõtetele Eestis registreeritud FIEna, kas pean siiski maksma sotsiaalmaksu? Eesti riigis mitte viibides ma ometi sots. teenuseid ei kasuta. Kas täielikult välisriigis tegutsedes mingisugusi maksuvabastusi on? Sain sellele natuke vale vastuse. Küsimus...
Loe vastust
Vastatud: 25.07.2007
Kui ma elan ja töötan välisriigis (aastaid), ja pakun teenuseid teistele välisriikide ettevõtetele Eestis registreeritud FIEna, kas pean siiski maksma sotsiaalmaksu? Eesti riigis mitte viibides ma ometi sots. teenuseid ei kasuta. Kas täielikult välisriigis tegutsedes mingisugusi maksuvabastusi on?
Loe vastust
Vastatud: 16.07.2007
Töötaja töötab meie firmas töövõtulepinguga tähtajaga 31.10.07. Sotsiaalmaksu arvestab ja maksab meie firma. Kas on kohustus ka haigekassas töötaja arvele võtta. Põhitöökoht on töötajal mujal.
Loe vastust
Vastatud: 16.04.2007
Millal pean ma sotsmaksu deklareerima, kas selles kuus, kus arvestan töötasu või võib ka järgmisel kuul ja kuna ka maksma?
Loe vastust
Vastatud: 09.02.2007
Töötaja on palgata puhkusel alates 10. jaanuarist kuni 10. veebruarini. Jaanuarikuus talle väljamakseid ei tehtud. Kuidas deklareerida TSD-l? Kas tema eest tuleb maksta siiski sotsiaalmaksu ja millises ulatuses?
Loe vastust
Vastatud: 22.01.2007
Aktsiaseltsil on üks aktsionär, aktsiatest 100% kuulub talle. Sõlmitud on tööleping aktsiaseltsi tegevjuhi ametikohal töötamiseks, samas on ta ka juhatuse liige. Tasusid on siiani makstud töölepingu alusel, juhatuse liikme töö eest tasusid makstud ei ole. Küsimus - kas talle kehtib antud juhul töötukindlustus (maksed on töötukassale tasutud) või fakt, et...
Loe vastust
Vastatud: 01.01.2007
Juhatuse liikmele makstakse igakuist lepingulist juhatuse liikme tasu, mille pealt töötuskindlustusmakseid ei arvestatata. Muud lepingut tal ettevõttega ei ole. Kui samale isikule makstakse aastapreemiat või mingit muud boonust, kas selle tasu pealt peab maksma töötuskindlustusmakset? Kui jah, siis miks ja kui ei siis sama küsimus. Mingit kindlustuskatet sellest ühekordsest maksest...
Loe vastust