iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 970

Küsimus

Kas kohustusliku kogumispensioni kinnipidamise inimese töötasult lõpetab vanaduspensionile jäämine?

Vastus - 31.03.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Põhimõtteliselt küll. KoPS § 7 lg 3 kohaselt lõpeb makse tasumise kohustus kohustatud isiku käesoleva seaduse §-s 49 või 51 nimetatud avalduse registripidaja poolt täitmise aasta 31. detsembril. Nimetatud avalduse saab esitada vaid siis, kui isik on jõudnud vanaduspensioniikka ning ta saab riiklikku pensioni riikliku pensionikindlustuse seaduse või mõne muu Eesti seaduse alusel (KoPS § 40 lg 1).
Kui isik ei soovi veel pensionit saada, siis on tal võimalik avaldust mitte esitada ja jätkata kogumispensioni maksete tegemist ning suurendada tulevikus saadavat pensioni.