Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 815

Küsimus

Töötaja , kes kuulub sellesse kategooriasse, kelle pealt tuleb sotsiaalmaksu igal juhul arvestada miinumumilt (2000 EEK), on haige 1-28 septembrini 2007.
Septembris on aga 30 kalendripäeva.

Septembri kuu eest ei arvestata töötajale sotsiaalmaksuga maksustatavaid tasusid, ega maksta ka oktoobrikuus (palgapäev) midagi välja.

Kui palju peab selle töötaja eest sotsiaalmaksu arvestama ja maksma?

Ja milline on täpne metoodika, kuidas tuleb sotsiaalmaksu miinimumilt arvestada, kui on vaja rakendada proportsionaalset arvestust?

Vastus - 12.11.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui tööaja on ajutiselt töövõimetu, siis tema tööleping peatub selleks ajaks (vt TLS § 55 p 4). Seega tema suhtes kohaldub Sotsiaalmaksuseaduse § 2 lg 3 p 1.
Sotsiaalmaks arvestatakse tasu väljamaksmise kuu eest vähemalt kuumääralt proportsionaalselt töötatud ajaga tasu teenimise kuul. Tuleks leida seega kuumäära proportsioon, millelt peab sotsiaalmaksu maksma . SMS § 2 lg 2 ja 3 rakendusmäärus (vt https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=989669) näeb ette, et töötatud aja proportsioon arvestatakse töövabastusele eelnenud ja järgnenud kalendripäevade summa jagamisel 30-ga. Septembris on 30 päeva, neist 28 oli töötaja töövõimetu, seega 2_30x2000=~133,35kr.
Sotsiaalmaks sellelt summalt on ~44 kr.

Vaata sarnaseid küsimusi: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=485
http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=102