iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 824

Küsimus

Töövõimetuspensionärile makstakse palka reeglina arvestuskuule järgneval kuul, erandiks on siin aga puhkused, mida makstakse välja enne puhkusele jäämist. Näide:
Töövõimetuspensionärile on määratud töövõimetuspension alates 28. septembrist. Septembris oli ta haige 1-27. sept ja palgata puhkusel 28-30. september. Seega palka temale septembrikuu eest ei arvestatud ega ka ei makstud välja oktoobris. Aga kuna ta läks puhkusele oktoobris, siis sai ta oktoobri väljamaksuga puhkusetasu.

Millest tuleb lähtuda antud juhul sotsiaalmaksu arvestamisel töövõimetuspensionärile (kas temale arvestatud sotsiaalmaksu on õigus vähendada) ja TSD lisa 1 oktoobrikuu deklaratsiooni koostamisel?

Vastus - 16.11.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Töövõimetuspensionäri puhul (see kehtib ainult töölepingu alusel töötavatele isikutele) maksab tööandja sotsiaalmaksu üksnes sotsiaalmaksu kuumäära ületavalt summalt (SMS § 6 lg 1 p 5 ja § 6 lg 3). Kuumääralt maksab sotsiaalmaksu riik (konkreetsel juhul Sotsiaalkindlustusamet), seda ka siis, kui tasu jääb alla kuumäära (SMS § 6 lg 2).

SMS § 2 lg 2 näeb ette tööandja igakuise sotsiaalmaksu tasumise korra miinimummääralt, kuid see ei kehti riiklikku pensioni saavate isikute osas. Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 5 p 2 kohaselt on ka töövõimetuspension riiklik pension, seega ei laiene SMS § 2 lg-s 2 sätestatud miinimumkohustus tööandjale töövõimetuspensionäri osas. Arvestus toimub seega vastavalt tegelikult makstavale tasule.

Selleks, et Sotsiaalkindlustusamet maksaks kuumääralt ise sotsiaalmaksu, peab tööandja palga (puhkusetasu) arvestamise kuule järgneva kuu 2. kuupäevaks esitama taotluse. Taotluse vormi leiate siit: http://www.ensib.ee/blanketid/eriSMvorm.xls
MTA juhendmaterjali TSD täitmiseks (punktid 18-19) vt siit: http://www.emta.ee/public/TSDlisa1_naited.pdf

Varasem vastus EML kodulehel sarnasele küsimusele: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=811