iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 811

Küsimus

Töövõimetuspensionärile makstakse reeglina palka arvestuskuule järgneval kuul, ja sotsiaalmaksu kuumääralt maksab riik.

Milline on sotsiaalmaksu arvestus töövõimetuspensionäri puhul juhul Näide 1

1) Palk 3600 EEK juuni kuu eest väljamakstud juulis. Puhkustasu juuli kuu eest 2000 EEK välja makstud juulis. Kokku juuli bruto väljamaksed 5600 EEK.

2) Juuli palk 1600 EEK välja makstud augustis. Kokku bruto väljamakse 1600 EEK

Milline on sotsiaalmaksu arvestus?

Näide 2

1) Palk 3600 EEK juuni kuu eest välja makstud juulis. Kokku bruto väljamakse 3600 EEK

2) Juuli palk 1600 EEK välja makstud augustis. Juuli puhkus 2000 EEK välja makstud augustis. Kokku bruto väljamakse 3600 EEK

Mõlemate näidete puhul on kokku kahe kuu bruto palgakulud samad: kokku 7200 EEK

Kui suur on aga sotsiaalmaks kummagi näite puhul eraldi?

Vastus - 07.11.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Töövõimetuspensionäri puhul (see kehtib ainult töölepingu alusel töötavatele isikutele) maksab tööandja sotsiaalmaksu üksnes sotsiaalmaksu kuumäära ületavalt summalt (SMS § 6 lg 1 p 5 ja § 6 lg 3). Kuumääralt maksab sotsiaalmaksu riik (konkreetsel juhul Sotsiaalkindlustusamet), seda ka siis, kui tasu jääb alla kuumäära (SMS § 6 lg 2).

SMS § 2 lg 2 näeb ette tööandja igakuise sotsiaalmaksu tasumise korra miinimummääralt, kuid see ei kehti riiklikku pensioni saavate isikute osas. Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 5 p 2 kohaselt on töövõimetuspension riiklik pension, seega ei laiene SMS § 2 lg-s 2 sätestatud miinimumkohustus tööandjale töövõimetuspensionäri osas. Arvestus toimub seega vastavalt tegelikult makstavale tasule.

A. Näited:
1. Näide, juuli.
Riik maksab sotsiaalmaksu 2000 kroonilt, tööandja maksab sotsiaalmaksu 3600 kroonilt. Kui tegemist on kohustatud isikuga kogumispensionide seaduse tähenduses, siis kogumispensioni makset rakendatakse vaid 3600 kroonile (vt KoPS § 7 lg 2). Järgmiste näidete puhul tuleb seda selgitust täiendavalt arvestada.

2. Näide, august.
Riik maksab sotsiaalmaksu 1600 kroonilt (+ 400 kroonilt, st kokku kuumääralt). Tööandja sotsiaalmaksu ei maksa.

Kokku on tööandja sotsiaalmaksukulu kahel kuul 1188 krooni.

B. Näited:
1. Näide, juuli.
Riik maksab sotsiaalmaksu 2000 kroonilt, tööandja maksab sotsiaalmaksu 1600 kroonilt.

2. Näide, august
Riik maksab sotsiaalmaksu 2000 kroonilt, tööandja maksab sotsiaalmaksu 1600 kroonilt.

Kokku on tööandja sotsiaalmaksukulu kahel kuul 1056 krooni.

Selleks, et Sotsiaalkindlustusamet maksaks kuumääralt ise sotsiaalmaksu, peab tööandja palga arvestamise kuule järgneva kuu 2. kuupäevaks esitama taotluse. Taotluse vormi leiate siit: http://www.ensib.ee/blanketid/eriSMvorm.xls
MTA juhendmaterjali TSD täitmiseks (punktid 18-19) vt siit: http://www.emta.ee/public/TSDlisa1_naited.pdf