Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1056

Küsimus

Meie firma maksab endisele töötajale kutsehaigusehüvitist. Millised maksud tuleb sellelt arvestada? Kas sotsmaks 33%, tulumaks, töötus 0,6 ja 0,3%.

Vastus - 19.08.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuseaduse § 13 (Palgatulu) lõige 1 sätestab, mida mõistetakse palgatulu all:
Tulumaksuga maksustatakse kõik rahalised tasud, mida makstakse töötajale või avalikule teenistujale, sealhulgas palk, lisatasu, juurdemakse, puhkusetasu, /–/ Seoses tööõnnetuse või kutsehaigusega makstav hüvitis maksustatakse tulumaksuga juhul, kui seda ei maksta kindlustushüvitisena.

Nagu näete, on siin kutsehaiguse hüvitise osas sätestatud, et see maksustatakse analoogselt palgatuluga, välja arvatud juhul, kui hüvitist makstakse kindlustushüvitisena. Teie küsimuses, eeldan, on hüvitise maksjaks tööandja (mitte kindlustus), järelikult kuulub hüvitis tavakorras tulumaksuga maksustamisele.

Väga paljud, siiski mitte kõik tööandja poolt tehtavad väljamaksed kuuluvad maksustamisele ka sotsiaalmaksuga ning on ka töötuskindlustusmakse objektiks. Kuna kutsehaiguse hüvitis pole aga olemuselt töö tegemise eest makstav tasu, siis seda ei maksustata sotsiaalmaksuga, töötuskindlustusmaksega ega kogumispensioni maksega.

TSD lisas 1 deklareeritakse väljamakse isikustatult, koodiga 12. Soovitan selle kohta huvi korral vaadata ka maksuameti juhendmaterjali: Näited deklaratsiooni TSD lisa 1 täitmise kohta http://www.emta.ee/public/TSD_lisa_1_n_ited_2008.pdf. Kutsehaigushüvitist puudutab näide nr 16.