iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 759

Küsimus

Kas on nii, et kui teha järjest 2 töövõtulepingut tähtajaga u. 1 kuu (I palk 1500 bruto; II palk 2500 bruto), siis kolmandast TVL-t sõlmides peab tööandja võtma töötaja Haigekassas arvele? Või alles nn. neljandast järjestukusest töövõtu kuust?

Vastus - 24.09.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Haigekassas arvelevõtmise eesmärk ja tagajärg on ravikindlustuskaitse.

Seega, kui inimesel on töökoht ja kindlustus olemas kogu töövõtulepingute kehtivuse aja, puudub igasugune vajadus inimest topelt arvele võtta.

Kui aga inimesel muud tööd ei ole, siis peate silmas pidama, et ravikindlustus tekib alles pärast kolme kuu möödumist arvelevõtmisest.

See tähendab, et kui te võtate töötaja arvele neljandal töövõtu kuul, tekib tal kindlustus alles seitsmendal kuul.

Seega on mõistlik siiski töövõtja kohe arvele võtta ja lepingu lõppemisel uuesti arvelt maha võtta.

Töövõtja arvelevõtmine haigekassas ei tekita temal õigust nõuda tööandjalt lepingu pikendamist selle perioodini, mis haigekassas arvelevõtmisel on märgitud.