Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 859

Küsimus

Töötajale makstakse vastavalt kollektiivlepingule toetust (matusetoetus, lapse sünnitoetus jms). Sotsiaalmaksuseaduse (SMS) § 2 lg 1 ütleb, et sotsiaalmaksu makstakse rahas makstud palgalt ja muudelt tasudelt; lg 9 ... töö tegemise eest makstavatelt tasudelt. Kuna eelpoolnimetatud toetused ei ole tasud töö tegemise eest, vaid tulenevad töösuhtest, kas siis neid sotsiaalmaksuga ei maksustata?

Vastus - 19.12.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Ei saa nõustuda Teie loogikaga, justkui muid töösuhtest tulenevaid tasusid (mis ei ole otseselt tasu töö tegemise eest) ei ole vaja sotsiaalmaksuga maksustada. Kui võtta näiteks erisoodustus, siis selle olemus on, et töötaja annab töösuhtest tulenevalt rahaliselt hinnatava hüve oma töötajale – kõik erisoodustused maksustatakse nii tulu- kui sotsiaalmaksuga.

Tulumaksuseaduse § 13 lõike 1 kohaselt loetakse isiku palgatuluks (mis SMS § 2 kohaselt on ka sotsiaalmaksu objektiks) kõik rahalised tasud, mida makstakse töötajale sealhulgas palk, lisatasu, juurdemakse, puhkusetasu, töölepingu lõpetamisel ettenähtud hüvitis, kohtu või töövaidluskomisjoni poolt väljamõistetud hüvitis või viivis. Töötajale makstav matusetoetus on seega tavaline sotsiaalmaksuga maksustatav tulu, millelt tuleb kinni pidada maksud nagu palgaltki ja arvestada sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakset. Matusetoetus ei lähe puhkusetasu arvestamise ja keskmise palga arvestusse sisse. Sünnitoetuse küsimusele on EML kodulehel juba varem vastatud:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=436