iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 457

Küsimus

Aktsiaseltsil on üks aktsionär, aktsiatest 100% kuulub talle. Sõlmitud on tööleping aktsiaseltsi tegevjuhi ametikohal töötamiseks, samas on ta ka juhatuse liige. Tasusid on siiani makstud töölepingu alusel, juhatuse liikme töö eest tasusid makstud ei ole. Küsimus - kas talle kehtib antud juhul töötukindlustus (maksed on töötukassale tasutud) või fakt, et ta on ainuaktsionär, talle töötukindlustust kaasa ei too?

Vastus - 22.01.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Töötuskindlustuse seaduse § 3 lg 2 p 3 kohaselt ei ole töötuskindlustuse seaduse tähenduses kindlustatu juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige tulumaksuseaduse § 9 tähenduses, kellele ei laiene Eesti Vabariigi töölepingu seadus. TLS § 7 p 10 kohaselt ei laiene töölepingu seaduse juriidilise isiku organi ja välismaa äriühingu Eesti filiaali juhataja, samuti riigiettevõtte haldusnõukogu liikme suhetele juriidilise isiku, välismaa äriühingu Eesti filiaali ja riigiettevõttega.
Nendest sätetest tuleb aru saada selliselt, et juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme ülesannete täitmise eest saadava tasu osas ei rakendu töötuskindlustuse seadus ning töötuskindlustuse makset seega sellelt tasult ei maksta.
Kui aga juhtimis- või kontrollorgani liige täidab muid ülesandeid, siis nende täitmiseks võib reeglina sõlmida töölepingu ning selle alusel makstavat tasu maksustatakse lisaks kõigele ka töötuskindlustusmaksetega.
Vt samal teemal:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=430
http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=346
http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=238
http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=143