iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 485

Küsimus

Töötaja on palgata puhkusel alates 10. jaanuarist kuni 10. veebruarini. Jaanuarikuus talle väljamakseid ei tehtud. Kuidas deklareerida TSD-l? Kas tema eest tuleb maksta siiski sotsiaalmaksu ja millises ulatuses?

Vastus - 09.02.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Üldjuhul makstakse sotsiaalmaksu tegelikult töötasult. Kui töötasu jääb alla 2000 krooni, siis peab sotsiaalmaksu maksma vähemalt 2000 kroonilt (vt SMS § 2 lg 2). Juhul, kui tööleping on peatunud töölepingu seaduse § 55 p-des 3-11 sätestatud alustel, siis makstakse sotsiaalmaksu mitte vähem kui 2000 kroonilt proportsionaalselt sellel kuul töötatud ajaga.
Kuna palgata puhkuse korral peatub tööleping TLS § 55 p 2 alusel, siis proportsionaalne arvestus ei rakendu.
Kui jaanuaris üldse väljamakseid ei tehtud, siis peab maksma sotsiaalmaksu vähemalt kuumääralt (2000 kroonilt). Kui jaanuari väljamakse (esimese kolmandiku eest) oli lükatud lihtsalt järgmisesse kuusse, siis rakendub SMS § 2 lg 2 ja 3 [url=https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=989669]rakendamiseks antud määruse[/url] § 5 ning maksustatavat tasu tuleb vähendada kuumäära ja nimetatud tasu väljamaksmise kuu eest makstud tasu positiivse vahe võrra, kuid mitte rohkem kui tasu makstakse.
Jaanuari kohta täidetakse TSD lisas 1 lihtsalt veerud 1-3 ja 4.
Juhul kui veebruaris tehtav väljamakse jääb alla 2000 krooni, siis tuleb veerus 4 deklareerida arvestatud sotsiaalmaksuna 660 krooni ja veerus 5 tegelik väljamakse summa.