Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Maksuküsimus: 929

Küsimus

Kas FIE-l võib olla ühine arveldusarve elukaaslasega?Ta esitab meile arve aga arveldusarve nr on elukaaslase oma?

Vastus - 20.02.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Maksuseadused ei keela FIE-l koos abikaasaga ühist arveldusarvet kasutada, kui pank seda võimaldab.

FIE erikonto peab olema selline, kuhu kantakse ainult ettevõtluse tuluna arvestatud summad ja seoses ettevõtlusega seaduse alusel saadud toetused. Samas ei saa te ju välistada, et FIE kannab sinna ise enda otsustatud ulatuses raha edasi.

Põhimõtteliselt ei saa ju välistada, et te maksate tasu kolmanda isiku arvele, kui FIE seda vajalikuks peab. Teie jaoks ei ole sellel ilmselt ju mingit tähtsust, kui te FIE kauba või teenuse olete kätte saanud ja ei pelga tüssamist.