Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: SOTSIAALMAKS, TÖÖTUSKINDLUSTUS, KOGUMISPENSION

Vastatud: 28.01.2010
Töötava vanaduspensionäri töötuskindlustusmakse. Kindlustatu töötuskindlustusmakseid kinni ei peeta. Kuid, kas tööandja töötuskindlustusmakseid arvestatakse või ei arvestata neid ka?
Loe vastust
Vastatud: 28.01.2010
Kuidas toimub töötasu maksustamine, kui tööandja peab maksma välja töötasu (varem jäänud välja maksmata) varasema perioodi eest, kas on erinevust olenevalt maksustatavast perioodist (näit. töötukindl. erinevad määrad) või maksustatakse väljamakse hetke määraga. Kui pikalt tagantjärele võib töötasu nõuda?
Loe vastust
Vastatud: 13.01.2010
Kas alates 01.01.2010 on töötuskindlustusmaks jälle töötajale 1% ja tööandjale 0,5%, viimase määruse kehtivus oli ju kuni 31.12.2009.a.?
Loe vastust
Vastatud: 27.11.2009
Kas firma võib arvestada ja tasuda juhatuase liikme eest sotsiaalmaksu, kui juhatuse liige tasu firmast saada ei soovi, soovib ainult sotsiaalkindlustust. Juhatuse liikme lepingut ka ei ole.
Loe vastust
Vastatud: 27.11.2009
Probleem järgnev. Ettevõte tegutseb Soomes alates 2004.a. 2007.a. alates on registreeritud püsiv tegevuskoht Soomes ja maksud tasutakse Soomes. Soome maksuamet kontrollides ettevõtet tegi ettekirjutuse selle kohta, et ettevõte oleks pidanud maksma maksud Soomes juba alates 2004.a. Küsimus selle kohta, et kui nüüd ettevõte tasub maksud ära Soomes, siis kas on...
Loe vastust
Vastatud: 02.11.2009
"Firma ainuomanik" ja juhatuse ainuliige maksab ühekordselt endale töötasu kui juhatuse liikmele. Tööleping puudub. "Firmas" pole ühtegi töötajat, kuid minimaalne tegevus toimub. Kas nii on õige? Keda ta siis juhatab? Kas seda töötasu saab liigitada juhatuse töötasu alla või on see tavaline töötasu ja sellelt peab ka TK maksu maksma?
Loe vastust
Vastatud: 16.03.2009
Olen 50% töövõimetusega mittetöötav (saan töövõimetuspensioni) üksikema, kes kasvatab 3 alaealist last, kellest üks on raske puudega. FIE-ks registeerimisel ja hooajalise tööga tegelemisel - millised maksukohustused mul tekivad (kes maksab sotsiaalmaksu, kuidas on tulumaksuga ja pensionikindlustusega)?
Loe vastust
Vastatud: 11.03.2009
FIE on ka töölepinguga töötav töötaja, mistõttu tal ei ole avansilise sotsiaalmaksu tasumise kohustust, kuna palgatulult tasutakse minimaalset sotsmaksu (kuumäär). Nüüd on tööandjal tekkinud maksude maksmisega raskusi. Kuidas on FIE-l võimalik kontrollida, et tema eest on sotsiaalmaksu tasutud, või kui pole, oleks tal endal võimalik puuduolev osa avansilisest sotsiaalmaksust tähtpäeval...
Loe vastust
Vastatud: 08.03.2009
Töötajal on makstud töötasu välja arvestuskuu viimasel tööpäeval. Nüüd töölepingut muudeti ja töötasu väljamaks toimub nüüd järgneva kuu 10-dal kuupäeval. Selle tulemusena tekib tal üks kuu, kus väljamakset ei toimi. Kas selle kuu eest peab arvestama ja tasuma sotsmaksu 1436.- ja kas sellisel juhul võib seda järgmise kuu sotsmaksust maha...
Loe vastust
Vastatud: 04.03.2009
Kui "firma" pole minu eest maksnud paar kuud sotsiaalmaksu ja asutus tahab uksed sulgeda, kas siis mul on võimalik koondamist nõuda? Pean silmas seda, et kas ma pean ise enne maksma sotsiaalmaksu ära, mida "firma" mul maksmata jättis või ei pea?
Loe vastust
Vastatud: 19.02.2009
1. Töötajaga on tööleping sõlmitud osalise tööajaga (koristaja). Samas on ta teinud tööandjale avalduse, et tema tulumaksuvaba miinimum palga väljamaksmisel arvesse võetaks. Kas tööandjal on kohustus tasuda sotsmaksu miinimummääralt, kuigi tema brutotasu jääb peaaegu alati alla 4.000.- 2. Seoses tootmismahu vähenemisega on ettevõttes mõni töötaja saadetud poolte kokkuleppel osaliselt tasustatavale...
Loe vastust
Vastatud: 14.02.2009
Sots.maksu suurus alates 01.01.2009 on miinium 1436.- Kui palju tuleb maksta kui inimene on enamuse kuust haiguslehel ja ei teenigi nii palju? Kas 33% väljateenitust või kindlasti 1436.-.
Loe vastust
Vastatud: 29.01.2009
Kui töötaja on osalise tööajaga palgal ja tema palgalt tasutav sotsiaalmaks jääb alla minimaalse kuumäära: alla 1436 krooni, kas siis tema ravikindlustus kaotab kehtivuse? Kuna see on töötaja ainukene töökoht, kas siis tööandja on kohustatud maksma sotsiaalmaksu summas 1436 krooni?
Loe vastust
Vastatud: 27.01.2009
kas FIE võib oma erikontol olevat raha paigutada majandusaasta siseselt tähtajalisele hoiusele, kandes summa aasta lõpuks erikontole tagasi?
Loe vastust
Vastatud: 03.12.2008
Kui töötaja oli palgata puhkusel ja arvestan seetõttu riigieelarvega kehtestatud kuu alammääralt 1400.- sots.maksu 462.-, siis millises TSD lisas pean ma seda maksuametile deklareerima?
Loe vastust
Vastatud: 25.08.2008
Töötan ja elan osaliselt Soomes, kasutades siin Eesti registris olevat autot. Olen tööl autolukksepana. Kui registreeirks end FIEna, kas saan kanda kuludesse enda korteri kui kasutan seda FIE huvides? Kuna elan Eestis, siis tuleb nende vahemaade pärast kasutada autot, kas saan kuludesse kanda autoga kaasnevad kulud?
Loe vastust
Vastatud: 19.08.2008
Meie firma maksab endisele töötajale kutsehaigusehüvitist. Millised maksud tuleb sellelt arvestada? Kas sotsmaks 33%, tulumaks, töötus 0,6 ja 0,3%.
Loe vastust