iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1264

Küsimus

1. Töötajaga on tööleping sõlmitud osalise tööajaga (koristaja). Samas on ta teinud tööandjale avalduse, et tema tulumaksuvaba miinimum palga väljamaksmisel arvesse võetaks. Kas tööandjal on kohustus tasuda sotsmaksu miinimummääralt, kuigi tema brutotasu jääb peaaegu alati alla 4.000.-
2. Seoses tootmismahu vähenemisega on ettevõttes mõni töötaja saadetud poolte kokkuleppel osaliselt tasustatavale puhkusele. Kas nende puhul saab sotsmaksu arvestada tegelikult makstud summalt või tuleks tasuda sotsmaks miinimummääralt? Millised oleksid võimalikud sanktsioonid rikkumise korral?

Vastus - 19.02.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1. Kui tegu on isikuga, kelle suhtes ükski erand ei kohaldu (vt SMS § 2 lg 2 ja 4), siis peab tööandja maksma sotsiaalmaksu vähemalt kuumääralt (2009. a 4350 kr), hoolimata tegelikust palga väljamakse suurusest.

2. Kui töötaja on töölepingu seaduse §-s 68 sätestatud korras saadetud osaliselt tasustatavale puhkusele, siis selle aja eest makstakse sotsiaalmaksu üksnes puhkusetasult sõltumata selle suurusest.