iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1288

Küsimus

FIE on ka töölepinguga töötav töötaja, mistõttu tal ei ole avansilise sotsiaalmaksu tasumise kohustust, kuna palgatulult tasutakse minimaalset sotsmaksu (kuumäär). Nüüd on tööandjal tekkinud maksude maksmisega raskusi. Kuidas on FIE-l võimalik kontrollida, et tema eest on sotsiaalmaksu tasutud, või kui pole, oleks tal endal võimalik puuduolev osa avansilisest sotsiaalmaksust tähtpäeval (15.03.09) ära maksta. Kuna tähtaeg on 15.03, siis maksuametist näeb ju selleks ajaks ainult jaanuari ja veebruari väljamaksete eest tasumisi.

Vastus - 11.03.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui tööandjal on kohustus tasuda sotsiaalmaksu vähemalt kuumääralt (SMS § 2 g 2), siis ei pea FIE reaalset sotsiaalmaksu tasumist jälgima. Sellisel juhul tekib tööandjal seaduses sätestatud korras maksukohustus (sõltumata väljamakse summast), maksukohustust on võimalik sundtäita ning teise poole kohustuste sõltuvusse seadmine tööandja maksukuulekusest oleks ebaproportsionaalne õiguste riive ja seega põhiseadusega vastuolus.

Probleem võib tekkida vaid selle tõttu, et 2009. a kehtib uus kuumäär ning tööandja maksukohustus on väiksem kui oleks vaja selleks, et FIE-l ei tekkiks üldse avansilise makse kohustust. Vahe tuleb seega ise kinni maksta, kui tööandjal on maksukohustus vaid kuumääralt arvutatuna.