Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Maksuküsimus: 1228

Küsimus

kas FIE võib oma erikontol olevat raha paigutada majandusaasta siseselt tähtajalisele hoiusele, kandes summa aasta lõpuks erikontole tagasi?

Vastus - 27.01.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kuigi tulumaksuseaduse § 36 lg 7 otseselt sellist võimalust ette ei näe, on EML arvates taoline käitumine erikonto eesmärgi ja üldise loogikaga kooskõlas. Tähtajalise hoiuse intressid tuleb deklareerida ettevõtlustuluna, kuid kui intressid laekuvad erikontole, saate selle erikonto arvestuses tulust maha arvata.