iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1600

Küsimus

Töötava vanaduspensionäri töötuskindlustusmakse. Kindlustatu töötuskindlustusmakseid kinni ei peeta. Kuid, kas tööandja töötuskindlustusmakseid arvestatakse või ei arvestata neid ka?

Vastus - 28.01.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Töötuskindlustuse seaduse (TKindlS) § 3 lg 2 p 5 kohaselt ei ole töötuskindlustuse seaduse mõistes kindlustatu isik, kes on jõudnud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõikes 1 või 2 sätestatud vanaduspensioniikka (edaspidi vanaduspensioniiga) või kellele on määratud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 9 sätestatud ennetähtaegne vanaduspension.

TKindlS § 41 lg 1 p 1 kohaselt lõpeb kindlustatu töötuskindlustusmaksete arvestamise ja kinnipidamise kohustus kindlustatu vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval.

TKindlS § 40 lg 1 p 2 kohaselt makstakse töötuskindlustusmakset käesoleva seaduse § 3 lõike 2 punktis 5 nimetatud isikutele makstud töötasult, palgalt ja muudelt tasudelt tööandjale kehtestatud töötuskindlustusmakse määras.

Seega, vanaduspensionär ja ennetähtaegne vanaduspensionär ise ei ole küll kindlustatud isik ning seetõttu ei maksustata ka tema palka töötaja töötuskindlustusmaksega, kuid tööandja töötuskindlustusmakse rakendub, sest tööandja riskide realiseerumisel rakendub ka kindlustus.