iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1659

Küsimus

FIE käib palgatööl. Asutus maksab tema eest sotsiaalmaksu. Asustus on deklareerinud sotsiaalmaksu terve aasta ka FIE eest. Asutusel tekib aasta keskel sotsiaalmaksuvõlg. Maksuamet võtab sotsiaalmaksukohustuse üles FIE vastu. Kui nüüd asutus tasus oma sotsiaalmaksuvõla, kas siis FIE-lt kaob sotsiaalmaksuvõlg või mitte?

Vastus - 03.03.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Praktikas lähtub MTA avansilise makse määramisel laekunud sotsiaalmaksu summadest.

SMS § 2 lg 5 kohustab FIE-d maksma sotsiaalmaksu vähemalt 12 kordselt kuumääralt aastas. Samas summeeritakse maksukohustused juhul, kui FIE eest maksab sotsiaalmaksu ka tööandja (SMS § 2 lg 7). FIE ja tööandja poolt aasta arvestuses kokku makstav sotsiaalmaksu summa peab olema vähemalt 12 kordselt kuumääralt arvutatav (12x4350x0,33 = 17 226 kr).

Seega, lõppkokkuvõttes, isegi kui FIE vahepeal tasub ise tööandja võlgnevuse tõttu rohkem sotsiaalmaksu, tekib tal tagastusnõue.

Probleem on selles, et FIE tasub sotsiaalmaksu ka avansiliste maksetega (SMS § 9 lg 3 p 1). Avansiliste maksete puhul on maksuhaldur seni lähtunud sellest, kui palju kvartali jooksul reaalselt tööandja sotsiaalmaksu maksab (SMS § 9 lg 4 tõlgendus).

Tegelikult oleks küll mõistlik, kui MTA oma programme selliselt kohendaks, et tööandja kohustusi saaks tekkepõhiselt arvestada, kuid praegu seda ilmselt ei tehta.

Mõistlik oleks lähtuda tõlgendusest, mille puhul vaadatakse tööandja maksukohustuse tekkimist (seaduses sätestatud teokoosseisu täitmist) mitte selle reaalset täitmist. Kui tööandja maksukohustusi ka deklareerib, kuid ei täida, siis on otseselt MTA-l info sotsiaalmaksuvõla kohta, mis allub ka MKS §-s 128 sätestatud sundtäitmisele. Kui tööandjal on tekkinud maksukohustus, mida ta ei täida , siis oleks ebaproportsionaalne sundida FIE-d selle eest vastutama. Kuid küsimus on just selles, kas avansilise makse tasumise kohustuse tekkimise ajal on see ka MTA-le teada.

Sellealane kohtupraktika EML teada puudub. Kuid rõhutan, et deklaratsiooni alusel tekib FIE-l kindlasti sotsiaalmaksu osas tagastusnõue isegi, kui kohtud otsustaks, et avansilise makse kohustus määratakse kassapõhiselt vastavalt laekunud sotsiaalmaksule.