iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1283

Küsimus

Töötajal on makstud töötasu välja arvestuskuu viimasel tööpäeval. Nüüd töölepingut muudeti ja töötasu väljamaks toimub nüüd järgneva kuu 10-dal kuupäeval. Selle tulemusena tekib tal üks kuu, kus väljamakset ei toimi. Kas selle kuu eest peab arvestama ja tasuma sotsmaksu 1436.- ja kas sellisel juhul võib seda järgmise kuu sotsmaksust maha võtta või jääbki see kuluks?

Vastus - 08.03.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Olukorras, kus töötaja käib terve kuu tööl, kuid talle väljamakset ei tehta, tuleb tema eest tõesti juhul, kui see on tema peamine töökoht, maksta sotsiaalmaksu vähemalt miinimumilt (33% 4350kroonilt on 1436 krooni).
Järgmisel kuul väljamakset tehes saate aga kasutada nii 2 kuu tulumaksu vabastust (kuna eelneval kuul ju väljamakset polnud) kui ka juba tasutud sotsiaalmaksu. St sotsiaalmaksukohustus tekib palga väljamakselt, millest arvestatakse maha juba kantud sotsiaalmaksukohustus.
Täpsemalt reguleerivad teemat tulumaksuseaduse § 42 lg 3 ja sotsiaalmaksuseaduse alusel antud määrus: "Sotsiaalmaksu arvestamise kord sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel" (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=989669)