iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1256

Küsimus

Sots.maksu suurus alates 01.01.2009 on miinium 1436.- Kui palju tuleb maksta kui inimene on enamuse kuust haiguslehel ja ei teenigi nii palju? Kas 33% väljateenitust või kindlasti 1436.-.

Vastus - 14.02.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1436 krooni tuleb töötaja eest maksta juhul, kui ta terve kuu on tööl käinud. Kui töötaja on olnud vahepeal haige, siis selle aja kohta on erisäte sotsiaalmaksuseaduse § 2 lg 3 punktis 1. Selle sätte kohaselt tuleb sotsiaalmaksu arvutamisel küll silmas pidada kuumäära, aga proportsionaalselt: peate arvestama välja kui suure osa ajast selles kalendrikuus oli töötaja töövõimetu ja kui palju käis ta tööl ning sellest suhtarvust lähtudes tuleb tasuda ka minimaalset sotsiaalmaksu. Täpsema arvestuskorra leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=989669. Vt palun viidatud määruse § 7.