iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1232

Küsimus

Kui töötaja on osalise tööajaga palgal ja tema palgalt tasutav sotsiaalmaks jääb alla minimaalse kuumäära: alla 1436 krooni, kas siis tema ravikindlustus kaotab kehtivuse? Kuna see on töötaja ainukene töökoht, kas siis tööandja on kohustatud maksma sotsiaalmaksu summas 1436 krooni?

Vastus - 29.01.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sotsiaalmaksuseaduse (SMS) § 2 lg 2 sätestab tööandjale kohustuse tasuda sotsiaalmaksu vähemalt kuumääralt (4350 kroonilt). Sellest üldreeglist on terve rida erandeid (nt riikliku pensioni saajad jpt). SMS § 6 lõikes 1 on näiteks loetletud isikud, kelle eest riik maksab sotsiaalmaksu. Kui kõnealused isikud on lisaks veel töösuhtes tööandjaga, siis tasub tööandja sotsiaalmaksu ainult kuu eest maksud tasult.

Kui ei ole alust rakendada erandeid, siis peab tööandja maksma sotsiaalmaksu kuumääralt ja Maksu- ja Tolliamet võib tööandjalt võlga sisse nõuda, aga töötaja ravikindlustus ei katke, kui ta on nõuetekohaselt haigekassas arvele võetud (vt ravikindlustuse seaduse § 6).