iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1436

Küsimus

Millistel juhtudel jätkuvad 2010. a riigipoolsed kogumispensioni maksed?

Vastus - 14.10.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Parima ülevaate saate Pensionikeskuse kodulehelt. Lehe paremas küljes on kaks tulpa, millel klikates avaneb skeem (skeemid on erinevad): http://kalkulaator.pensionikeskus.ee/

Riigipoolsed maksed jätkuvad punktis 1 toodud juhul 2010:

1. 1942-1954 sündinud – kui avaldus esitatakse, siis 2010 jätkub kõik nagu varem (2% + 4%) ning hiljem midagi ei muutu.

2. 1942-1954 sündinud – kui avaldust ei esitata, siis 2010 sissemakseid ei tehta (0% + 0%); 2011 1% + 2%; 2012-2013 2% + 4%; 2014-2017 2% + 4% välja arvatud, kui esitatakse sissemaksete suurendamiseks avaldus vahemikul 15.05.-15.09.2013, viimasel juhul 2014-2017 3% + 6%.

3. Peale 1954 sündinud – kui avaldus esitatakse, siis 2010-2011 maksavad kohustatud isikud 2%, riik ei maksa midagi; 2012-2013 kehtib skem 2% + 4% ning 2014-2017 2% + 6%; alates 2018 – … 2% + 4%.

4. Peale 1954 sündinud – kui avaldust ei esitata, siis vt p 2.

Avaldusi saab esitada 30. novembrini 2009.