iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1443

Küsimus

"Firma ainuomanik" ja juhatuse ainuliige maksab ühekordselt endale töötasu kui juhatuse liikmele. Tööleping puudub. "Firmas" pole ühtegi töötajat, kuid minimaalne tegevus toimub. Kas nii on õige? Keda ta siis juhatab? Kas seda töötasu saab liigitada juhatuse töötasu alla või on see tavaline töötasu ja sellelt peab ka TK maksu maksma?

Vastus - 02.11.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Juhatuse liikme tasu ja töötasu eristamine ei sõltu sellest, kas juhatajal on kedagi füüsiliselt võimalik juhatada (st teisi töötajaid). Juhatus on osaühingu juhtorgan, mis esindab ja juhib osaühingut (ÄS § 180). Juhatus on juriidilise isiku seaduslik esindaja (TsÜS § 34 lg 1).

Vastuse andmiseks tuleb analüüsida, mille eest konkreetsel juhul tasu makstakse.

Juhatuse liikme kohustused tulenevad seadusest (äriseadustik, tsiviilseadustiku üldosa seadus), mida võib täpsustada põhikiri ning selle alusel eraldi sõlmitud juhatuse liikme leping.

Kuna töölepingu seaduse § 1 lg 5 kohaselt ei kohaldata töölepingu kohta sätestatut juriidilise isiku juhtorgani liikme ega välismaa äriühingu filiaali juhataja lepingule, siis tuleb eeldada, et tegemist on juhatuse liikme tasuga.

Samas ei saa loomulikult välisatada, et see on teist liiki tasu. Tuleks tuvastada, milliseid reegleid on järgitud tasu määramisel ja väljamaksmisel ning kas sisu läheb sellega kokku.

Vt eri liiki tasude eristamise kohta Riigikohtu praktikat siit: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-90-07