Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Maksuküsimus: 732

Küsimus

kui FIE jäi 16.03.2007 dekreetpuhkusele, siis kui palju ja millise aja eest tuleks maksta sotsiaalmaksu?

Vastus - 03.09.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sotsiaalmaksuseaduse kohaselt maksab riik sotsiaalmaksu lapsevanema eest, kes kasvatab Eestis alla 3-aastast last (SMS § 6 lg 1 p 1). Riik maksab teie eest sotsiaalmaksu alates sellest kuust, mille eest teile makstakse sünnitushüvitist või vanemahüvitist (emapalka). Kui te FIE tegevust ei peata, siis lapse sünnist alates ei tule riigile küll tasuda avansilist sotsiaalmaksu, kuid juhul, kui Teie ettevõtluse tulu ületab kulusid, maksate edaspidi jätkuvalt sotsiaalmaksu oma ettevõtlustulu põhjal.