Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Maksuküsimus: 1779

Küsimus

Tegemist on töövõimetus pensionäriga, kes on OÜ juhatuse liige ja on ka sellena haigekassas registreeritud. Juhatuseliikmetasu (2250.- kr) pealt on makstud ka sotsiaalmaks. Kas haigekassal on õigus nõuda sots.maksu 4350,- kr pealt?

Vastus - 12.10.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Juhatuse liikme tasule kuumäär ei kehti ja kui ta töötaks töölepingu alusel, siis kehtiks SMS § 2 lg 4 p 6 ning kuumääralt sotsiaalmaksu tasumise kohustust ei ole ühelgi juhul.