iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1991

Küsimus

Töötaja on haiguslehel alates novembri lõpust, aga seni lehte veel esitanud pole ja nii on ka haigushüvitis arvestamata. Kas tööandjal on vaja maksta kuumääralt sotsiaalmaksu detsembri ja jaanuari eest?

Vastus - 03.02.2012

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sotsiaalmaksuseaduse § 2 lg 3 p 1 kohaselt (3) Sotsiaalmaksu makstakse töötajale või teenistujale kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem kui käesoleva seaduse §-s 2.1 nimetatud kuumääralt proportsionaalselt sellel kuul töötatud ajaga, järgmistel juhtudel: 1) töötaja puhul, kes on töölepingu seaduse §-s 19 nimetatud alusel keeldunud töö tegemisest, välja arvatud poolte kokkuleppel antava tasustamata puhkuse korral.

Töölepingu seaduse § 19 p 2 kohaselt on töötajal õigus keelduda töö tegemisest eelkõige, kui ta on ajutiselt töövõimetu ravikindlustusseaduse tähenduses.

Sotsiaalmaksuseadus ei sätesta mingit lisanõuet, kuidas töötaja ajutist töövõimetust sotsiaalmaksuarvetuse jaoks tõendama peaks. Samuti ei ole erinõudeid SMS § 2 lg 3 rakendamiseks antud määruses (vt siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/989669).

Haigusleht tavaliselt küll tõendab töötaja haigust, kuid võib juhtuda, et talle ei väljastata seda, mh tööandja süül, kui töötaja on nt jäänud kindlustatuna arvele võtmata. Seega piisab, kui tööandja on veendunud TLS § 19 p 2 aluse olemasolus. Teie juhtumi puhul esitatakse haigusleht ilmselt siis, kui see lõpetatakse ning töövõime on taastunud ja töötaja naaseb tööle.