iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2942

Küsimus

Kas alates 01.01.18 kehtib ka juhatuse liikme tasule töötuskindlustusmakse [tööandjale (0,8%) ja töötajale (1,6%)] arvestamise/kinnipidamise kohustus?

Vastus - 21.12.2017

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tegelikult muudeti mitte töötuskindlustuse seadust, vaid tööturuteenuste ja toetuste seadust (TTOS), maksekohustused seega ei muutu. Kui varem ei saanud äriühingu juhtimis- või kontrollorgani liiget töötuna arvele võtta, mis omakorda välistas ka töötuskindlustushüvitise maksmise, siis alates 01.01.2018. a on TTOS § 6 lg 5 p 4 sõnastus: Isikut ei võeta töötuna arvele, kui ta: „4) on äriühingu juhatuse liige, prokurist, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik, välismaa äriühingu filiaali juhataja või mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha juht, välja arvatud juhul, kui ta ei saa selle eest tasu ning ta vastab töötuskindlustuse seaduse § 6 lõike 1 punktis 2 ja lõikes 2 või § 8 lõikes 2 sätestatud töötuskindlustushüvitise saamise tingimustele;“.

Seega, kui ta oma juhtorgani liikme kohustuste täitmise eest tasu ei saa, siis on tal seaduses sätestatud tingimuste täitumisel võimalik end töötuna arvele võtta ning ka töötuskindlustushüvitist saada.

Samas, juhtimis- ja kontrollorgani liikmele makstavaid tasusid ei maksustata endiselt töötuskindlustusmaksega (maksustatakse tulumaksu, sotsiaalmaksu ning residentide puhul kohustusliku kogumispensioni maksega). Töötuskindlustushüvitise saamise küsimus tõusetub enamasti siiski siis, kui nt töölepingu alusel töötanud isik jääb töötuks (seadus sätestab muidugi hüvitise maksmise eelduseks terve rea täiendavaid tingimusi) ning juhtimis- või kontrollorgani liikmne töö on tasustamata või on see n-ö mõni „riiulifirma“.