iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1815

Küsimus

Töötajale on määratud 3 lapse pealt soodustingimustel vanaduspension. Kas tema töötasu pealt töötuskindlustusmaks peetakse kinni?

Vastus - 17.12.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah. Erandid on vaid vanaduspensionärile ja ennetähtaegsele vanaduspensionärile, kuid mitte soodustingimustel vanaduspensionärile. Kui isik jõuab vanaduspensioniikka, siis ei ole ta enam kindlustatu ning tema tasudelt enam töötuskindlustusmakset kinni ei peeta, kuid tööandja makse jääb. Vt samale küsimusele antud varasemat vastust siit: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1600

Soodustingimustel vanaduspensionär on kindlustatu ning saab töötukassast kindlustusjuhtumi korral ka hüvitist.

Vt riikliku pensionikindlustuse seadust siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/833287?leiaKehtiv