iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 430

Küsimus

Juhatuse liikmele makstakse igakuist lepingulist juhatuse liikme tasu, mille pealt töötuskindlustusmakseid ei arvestatata. Muud lepingut tal ettevõttega ei ole. Kui samale isikule makstakse aastapreemiat või mingit muud boonust, kas selle tasu pealt peab maksma töötuskindlustusmakset? Kui jah, siis miks ja kui ei siis sama küsimus. Mingit kindlustuskatet sellest ühekordsest maksest ju ei teki.

Vastus - 01.01.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui tegemist on täiendava tasuga hea töö või heade tulemuste eest (või tingituna vajadusest kompenseerida jõulueelsest ostuhullusest tekkinud lisakulusid), siis tuleb tasu kvalifitseerida samaks tasuks, mida isik kogu aeg on saanud (st juhatuse liikme tasu). Oluline on aga meeles pidada, et sellise tasu maksmise peab otsustama pädev organ (osanikud, nõukogu).

Kui lisatasu maksti näiteks tasuna täiendava töö eest (nt jõulupeo korraldamine, puuduva töötaja asendamine), mis tavapäraselt juhatuse liikme ülesannete hulka ei kuulu, siis võib seda tasu vaadelda kui ühekordse käsunduslepingu tasu, mida maksustatakse töötuskindlustusmaksetega olgugi et ühekordne tasu mingit kindlustuskaitset ei anna.