iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 226

Küsimus

Töötaja töötab ettevõttes põhikohaga (st. tööraamat meie ettevõttes ja ka meie rakendame tm vabastust), kuid osalise tööajaga. Aprillis tuli tema töötasuks alla 1400.- kr kas oleme kohustatud sotsmaksu tasuma ikkagi 1400.- kr. Kas sellisel juhul tuleb ka kogumispension maksta 1400.- Kuidas tsd kajastada. Kui näitame sm aluseks real 5 1400.- siis oleks ju ka kogumispension vaja panna rea 5 summas lähtuvalt.

Vastus - 04.05.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Osaline tööaeg SMS § 2 lg 4 p 1 tähenduses ei ole mitte n-ö traditsiooniline „poole kohaga töötamine“. Osalise tööaja all peetakse üldjuhul silmas töölepingu seaduse §-s 68 sätestatut (st olukorda, kus töömahu või ?tellimiste olulisel vähenemisel kehtestatakse ajutiselt osaline tööaeg). Kui sotsiaalmaksu puhul lähtutakse nn miinimumkohustusest, siis kogumispensioni (v.a riigipoolne 4%) ja töötuskindlustuse puhul mitte.

Seega kui isik töötab teil põhikohaga, siis tuleb tema eest tasuda vähemalt minimaalset sotsiaalmaksukohustust (1400 kroonilt), hoolimata tema töötasust (SMS § 2 lõige 2). Veerus 5 kajastatakse aga isiku tegelik töötasu ehk teie poolt tehtud väljamaksed, mitte aga sotsiaalmaksuseaduses ette nähtud miinimumkohustus (1400 kr). Kogumispensioni makse arvutatakse veerus 5 kajastatud tegelikult palgalt.