iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 102

Küsimus

Kuidas tuleb maksustada sotsiaalmaksuga, kui inimene on terve kalendrikuu haiguslehel või terve kuu puhkusel ja antud kuus töötasu väljamakseid ei tehta? Puhkuse korral makstakse ju puhkuseraha ette ja maksustatakse vastavalt. Kuidas rakendub sotsiaalmaksu kuumäär(1400 krooni)

Vastus - 07.02.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Ei haiguse ega korralise puhkuse puhul ei ole vaja minimaalset sotsiaalmaksu arvestada, sest mõlemad juhtumid kuuluvad sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 3 punktis 1 imetatud erandite hulka (töölepingu peatumine). See tähendab, et selle kuu eest te ei arvesta ega maksa üldse sotsiaalmaksu, eelnevatel ja järgnevatel kuudel maksate sotsiaalmaksu 33% vastaval kuul väljamakstud summadelt. Kui töötaja oli haige või puhkusel vaid osa kuust, siis jagatakse minimaalne sotsiaalmaksu määr tööl oldud päevade arvuga. Täpselt vt rahandusministri 03.02.2003 määrust nr 2:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=989669