iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 171

Küsimus

FIE maksab oma töötajale ühes kuus kokkuleppeliselt 800 krooni töötasu. Töötaja töökoormus on 1,5 h päevas ehk 33 tundi kuus ja nimetatud töötaja töötab FIE juures põhikohaga (arvestatakse TM vaba miinimumi). Sooviksin teada, kas sellise töötaja eest peab FIE maksma siiski sotsiaalmaksu miinimumsummalt ehk 1400 kroonilt, või tohib sellisel juhul kasutada proportsiooni arvestust?

Vastus - 21.03.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sotsiaalmaksuseaduse kohaselt makstakse üldjuhul makstavalt palgalt sotsiaalmaksu. Juhul, kui palk on alla 1400 krooni, siis peab sotsiaalmaksu maksma vähemalt 1400 kroonilt (SMS § 2 lg 2). Miinimumsummalt maksab sotsiaalmaksu see tööandja, kes arvestab töötaja tulumaksuvaba tulu talle töötaja poolt esitatud avalduse alusel (SMS § 2 lg 2).

Väiksemalt summalt kui 1400 krooni (ehk tegelikult tasult) sotsiaalmaksu maksmine osalise tööaja puhul on küll ette nähtud, kuid seda sellisel juhul, kui töötajale on töölepingu seaduse § 68 alusel kehtestatud osaline tööaeg. Nimetatud säte näeb osalise tööaja kehtestamise ette kas töömahu või tellimuste ajutisel vähenemisel. Kehtestamine toimub tööinspektori nõusolekul kokkuleppel töötajaga.

Seega, kui lihtsalt sõlmitakse tööleping ning töötaja rakendatakse tööle nt n-ö poole kohaga, siis sellele juhule ei laiene nn vähendatud arvestus.

Seega, ilmselt peate Te siiski tasuma sotsiaalmaksu vähemalt 1400 kroonilt.