Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 309

Küsimus

Töötaja oli lapsehoolduspuhkusel,siis tuli tööle kaheks päevaks juulis.Talle arvestati 500 krooni palka,kas sotsmaksu maksan arvestatud tasult või maksan miinimum sotsmaksu. Augustist ta enam tööl ei ole. Seoses rasedusega palus ta endale kergemat tööd, kuid tööinspektori otsusega kergemat tööd anda ei ole. Kas nüüd tööinspektori otsusega tööleping peatub ja minimaalset sotsmaksu ei ole vaja maksta selle töötaja eest?

Vastus - 17.08.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sotsiaalmaksuseaduse § 2 lg 3 p 1 kohaselt makstakse sotsiaalmaksu töötajale või teenistujale kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem kui sotsiaalmaksuseaduses sätestatud kuumääralt proportsionaalselt töötatud ajaga, juhul, kui tööleping on peatunud töölepinguseaduse § 55 punktide 3-11 alusel. Seega tuleb antud juhul sotsiaalmaksu arvestada töötajale välja makstud palgalt (500 kroonilt).

Juhul, kui tööinspektor tuvastab, et töötajale ei ole võimalik anda kergemat tööd, siis töölepingu seaduse § 62 lg 3 kohaselt vabastatakse töötaja haiguslehel ettenähtud ajaks tööst.