iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 191

Küsimus

Kui täiskoormusega üliõpilane töötab (see on tema ainuke töökoht) ja tema palk on vähem kui 1400 EEK, milliselt summalt peab tööandja maksma sotsiaalmaksu?

Vastus - 30.03.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sotsiaalmaksu tuleb tasuda sotsiaalmaksuseaduse (SMS) § 2 lg 2 alusel mitte vähem kui riigieelarvega kehtestatud kuumääralt, milleks sel aastal on 1400 krooni. Erandid, mil rakendatakse proportsionaalset arvestust ning töötasult arvestust on toodud SMS § 2 lõigetes 3-4, kuid erandite alla ei kuulu üliõpilased ning seega rakendub antud juhul SMS § 2 lg 2 ning tööandja peab maksma sotsiaalmaksu 1400 kroonilt.