iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 105

Küsimus

Kui töötajal on tööleping peatunud 2 kuuks (kinnipidamise tõttu) kas temalt tuleb arvestada sotsmaksu 1400.- kr pealt.

Vastus - 07.02.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sotsiaalmaksuseaduse § 2 lg 3 p 1 näeb ette, et 1400-kroonine alammäära ei kehti töötaja puhul, kelle tööleping on peatunud Eesti Vabariigi töölepingu seaduse § 55 punktide 3-11 alusel. Punktis 9 on ette nähtud töölepingu peatumine ajaks, mil töötaja oli arestis või vahi all.
Seega ei pea sotsiaalmaksu nende kahe kuu eest arvestama.