Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Maksuküsimus: 32

Küsimus

Töötajale on makstud välja nii novembri kui ka detsembri töötasu detsembris ja vastavalt ka maksustatud detsembris. Jaanuaris töötajale väljamaksu ei tule.

Kas peab veebruaris maksma sots.maksu jaanuari kuu eest 1400 kroonilt?

Vastus - 16.01.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=235242
vt § 6 lg 2