iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 454

Küsimus

KUi töölepingusse on kirjutatud palgatingimusteks tükitöö,kas siis ei pea olema summalist palga määra

Vastus - 05.02.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Töötaja palgatingimused ja nende muudatused määratakse kindlaks töölepingus.
Palgatingimustena käsitatakse palgamäära, lisatasu ja juurdemakset summana, mille hulka on arvutatud seaduse alusel kinnipidamisele kuuluvad maksud st et lepingus tuleb märkida brutopalk. Palgatingimustena käsitatakse ka palga arvutamise viisi ning maksmise korda (PalS § 3 lg 1).
Palga arvutamise viisina tuleb töölepingusse märkida, millise palgasüsteemi alusel töötajale töö eest tasutakse, kas ajatöö (tunni-, päeva-, nädala- või kuupalk) või tükitöö eest.
Tükitöö puhul peab tööandja määrama tükitöö hinnad. Tükitöö hinnas peavad pooled kokku leppima, pelgalt sellest ei piisa, et töölepingus viidatakse vastavale palgasüsteemile (st pooled peavad aru saama, milles täpselt kokku lepitakse).
Arvestama peab sellega, et valitsuse kehtestatud miinimumpalgast vähem ei tohi palka maksta, kui tegemist on täistööajaga töötajaga (3600 krooni 2007. a).