iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 327

Küsimus

Kui Eesti ettevõtte juhatuse liige on mitteresident (Leedu), töö tegemise koht Eesti, aga peale selle saab juhatuse liikme tasu ka Leedu ettevõttes, siis kuidas toimub maksustamine Eestis makstud tasult.
Pean just silmas Euroopa Nõukogu määrust 1408/71 artikkel 13, et rakendub ühe liikmesriigi sotsiaalkindlustusskeem.

Vastus - 12.09.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Euroopa Nõukogu Määruse 1408/71 sätestab tõepoolest Euroopa Liidu siseselt sotsiaalkindlustussüsteemide rakendamise alused. Üldpõhimõtte kohaselt on töötaja kindlustajariigiks tema töökohariik. Isikul on alati üks kindlustajariik. Sellega välistatakse olukord, et inimese suhtes kehtiksid korraga mitme liikmesriigi seadused ja tal tuleks ka sotsiaalkindlustusmakseid tasuda mitmes riigis. Kui praegusel juhul on töötajal elukoht Leedus, kuid töökoht nii Eestis kui ka Leedus, siis peab sotsiaalkindlustusmakseid maksma Leedus. Soovitan pöörduda täpsemate juhiste saamiseks Sotsiaalkindlustusameti poole.
Sotsiaalmaksu tasumise kohta saab infot ka siit: http://www.ensib.ee/frame_euro.html; http://www.emta.ee/failid/mitteresident_sotsiaalmaks.pdf