iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 56

Küsimus

Kuidas saaks edaspidi hakkama teenindajast ettevõtjad, kes teenindavad sotsiaalkeskustes pensionäre,osalise tööajaga ja soodushindadega.Sellest aastast maksame avansilist sotsiaalmaksu kuus 100% rohkem kui eelmisel aastal,samas ei saa me tõsta teenuste hindu,sest meil on leping selle kohta,et osutame teenust sooduhindadega,samas aga ka tekkinud probleem sellega,kes määrab ära milline on soodushind,selles osas ei suuda me kokkuleppele saada juhtkonnaga....seega milline oleks väljapääs olukorrast, sest on kallinenud ka tööriistad ja materjalid, kuid samas ei saa me tõsta hindu...

Vastus - 19.01.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui on tekkinud objektiivsed põhjused, mis toovad kaasa kulude suurenemise, olgu see näiteks palga alammäära tõus või teie näite puhul sotsiaalmaksukohustuse suurenemine, peate te pöörduma oma lepingupartneri poole ettepanekuga suurendada teenuse hinda. Keeldumise korral võib teil tekkida õigus leping lõpetada, kuid see sõltub paljuski lepingu tingimustest. Eeldades, et tegemist on käsunduslepinguga, soovitan tutvuda võlaõigusseaduse §-dega 619-634. Teie puhul võib kõne alla tulla lepingu erakorraline ülesütlemine VÕS § 631 alusel.