Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Maksuküsimus: 127

Küsimus

Töötaja oli puhkusel omal kulul § 55 (2) TLS. Kas selle kuu eest me peame deklareerida 462 EEK sotsiaalmaksu? Kas järgmisel kuul palgast me peame sotsiaalmaksu arvestamisel kinni pidama 1400 EEK? Millises seaduses seda reguleeritakse?

Vastus - 16.02.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah peate küll deklareerima, kuid järgmise kuu sotsiaalmaksu te selle võrra vähendada ei saa. Hilisem mahaarvamise võimalus on ainult sel juhul, kui töötaja oli tegelikult tööl, kuid tööandja oli hilinenud palga maksmisega. Lähemalt vt sotsiaalmaksuseaduse § 2 lg 2 ja 3 ning rahandusministri 03.02.2003 määrust nr 2.

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=989669