iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 16

Küsimus

Juhatuse liikme pealt makstakse 700 kroonise määra pealt iga kuu 231 krooni sots.maksu.

Kas juhatuse liikmele peab seda raha (700 kr) maksma või ei pea, võetakse lihtsalt sots.maksu arvestmise aluseks?

Vastus - 17.11.2005

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

SMS § 2 lg 1 p 6 sätestab, et sotsiaalmaksu makstakse füüsilisele isikule töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel makstud tasudelt. Seega on seaduses üheselt öeldud, et sotsiaalmaksu arvestatakse väljamaksmisele kuuluvatelt tasudelt ning kui väljamakseid ei toimu, ei kuulu ka sotsiaalmaks arvestamisele. Lõige kaks sätestab ühtlasi, et arvestuslik summa ei tohi olla väiksem seitsmesajast kroonist (miinimummäär). Minimaalne sotsiaalmaksukohustus ei kehti aga SMS § 2 lg 1 punktides 4, 6 ja 7 nimetatud tasude maksmisel (sealhulgas juhatuse liikme tasud). 700 krooni nõue kehtib üksnes töötajatele ja teenistujatele. Kui Teie eesmärk on juhatuse liikmele tagada ravikindlustus ning tal muud sissetulekut ei ole, siis ravikindlustuse tekkimiseks tuleb tema eest sotsiaalmaksu maksta vähemalt 700 kroonilt. Vt ravikindlustuse seaduse § 5 lg 2 p 4: Kindlustatud isik, kelle eest sotsiaalmaksu maksja on kohustatud maksma sotsiaalmaksu, on: juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige /../, kelle eest on kohustatud maksma iga kuu sotsiaalmaksu juriidiline isik sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna. Kui maksate juhatuse liikme pealt 231 krooni sotsiaalmaksu, tuleb see summa juhatuse liikmele ka reaalselt välja maksta.