Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus nüüd saadaval! loe lähemalt / osta koolitus

Rubriik: TÖÖÕIGUS

Vastatud: 10.12.2009
Kuni 30.06.09 kehtinud puhkusetasu arvutamise korra järgi säilitati töötajale põhipalk puhkusetasuna, kui töötaja sai 6 kuu jooksul ainult põhipalka. Neile, kes said lisatasu, arvutati puhkusetasu 6 kuu keskmise järgi. Kehtivas töölepinguseaduses on kirjas, et puhkusetasu arvutatakse 6 kuu keskmise alusel. Kas seadus kehtestabki praegu ainult ühe arvutusviisi?
Loe vastust
Vastatud: 10.11.2009
Kui töötaja oli haige oktoobris 2009, esitab tööandjale haiguslehe 15.11.09 ja tööandja maksab haigusraha välja korralisel palgapäeval 05.12.09, siis milline on haigusrahade arvutamise vajaduse tekke moment ehk millised 6 kuud võetakse keskmise arvutamisel aluseks?
Loe vastust
Vastatud: 02.11.2009
Kas töölepingu lõppemisel ettemakstud puhkusepäevade tasaarvestamisel kasutatakse keskmise päevatasuna töölepingu lõppemise päevale eelnenud kuue kuu keskimist päevatasu?
Loe vastust
Vastatud: 24.09.2009
Kui ettevõte pakub töötajale paragrahv 37 alusel töötasu vähendamist töö mitteandmise korral kuni kolmeks kuuks ja töötaja ei ole sellega nõus, siis töölepingu seaduse järgi tuleb talle nagu koondamisegi korral maksta ühe kuu töötasu. Kas sellisel juhul laienevad tööandjale kõik koondamisega seotud kohustused nagu etteteatamise kohustus ja kui jah, siis...
Loe vastust
Vastatud: 09.09.2009
Tähtajalise töölepingu lõppemine tähtaja möödumisel. Kui palju aega ette peaks tööandja töötajat teavitama tähtajalise lepingu tähtaaja lõppemisest?
Loe vastust
Vastatud: 06.09.2009
Seaduse järgi antakse õppepuhkust 30 kalendripäeva õppeaastas. Töötajal on 1 nädal kuus õppeperiood, esmaspäevast reedeni. Kas tööandja peab õppepuhkust andma 5 kalendripäeva või võib arvestada terve nädala ehk 7 kalendripäeva?
Loe vastust
Vastatud: 02.09.2009
Tööandja poolt alates 01.07.09 haigushüvitise aluseks oleva keskmise töötasu arvestamisega on tekkinud järgmine küsimus: kas haigushüvitise arvestamiseks keskmise tasu leidmisel tuleb kalendripäevadest puhkusel ja haiguslehel oldud päevad lahutada või ei? Nt kui maikuus oli töötaja 8 päeva puhkusel ja 2 päeva haiguslehel -kas keskmise arvestusse läheb sellest kuust 31 kalendripäeva...
Loe vastust
Vastatud: 06.07.2009
Milliste andmete alusel arvutab tööandja alates 01.07.09 haigusraha, kas keskmise palga järgi (Haigekassa leheküljel infona üleval) või sotsiaalmaksuga maksustatava tulu põhjal? Viimase järgi arvutades tuleks arvestada ka nt puhkusetoetust, juubelipreemiat ja teisi summasid, mida keskmise palga arvutamisel ei arvestata.
Loe vastust
Vastatud: 17.06.2009
Alates 01.07.09 kaob ära lisapuhkus tervistahjustava töö eest. Kui selle aasta puhkuste ajakavas on need päevad sees, siis kuidas nüüd toimida?
Loe vastust
Vastatud: 09.06.2009
Mille järgi arvestatakse kümmet päeva keskmise palgaga tasustatud õppepuhkust, kas kalendriaasta või õppeaasta järgi? Kas sellekohane viide on ka mõnes seaduses olemas?
Loe vastust
Vastatud: 09.05.2009
Töötajaga on sõlmitud töövõtuleping. Lepingus on kirjas, et tööde eest tasutakse töö lõpul. Kas seadusest tulenevalt peab arvestama mingit kindlat päevade arvu, mida ületades peab viivist maksma (lepingus ei ole kuupäeva paika pandud)?
Loe vastust
Vastatud: 13.04.2009
Firma maksis detsembrikuus töötajale jõulutoetust, mis on pigem kingitus, kui lisatasu töö eest. Märtsikuus poolte kokkuleppel vähendati kuupalka 10%. Märtsikuus läks töötaja puhkusele, talle maksti puhkusetasu vähendatud kuupalga järgi. Nüüd nõuab töötaja puhkusetasu keskmise palga järgi, viidates saadud jõulutoetusele, teistel kuudel lisatasu ei ole olnud. Kas see nõudmine on õigustatud?
Loe vastust
Vastatud: 26.03.2009
Töötajat tahetakse koondada. 05.04.2009 saab tal ettevõttes täis 5 aastat töötamist. Koondamine vormistatakse ära enne seda kuupäeva. Kas temale peab ette teatama 2 või 3 kuud?
Loe vastust
Vastatud: 18.03.2009
Töötajal on ette nähtu norm tööaeg 7 tundi päevas ja 35 nädalas. Kui ta aga käib tööl iga päev 8 tundi ja võtab siis 2 nädala jooksul nende tundide kompenseerimiseks 1 vaba päeva, siis kas tema kuu tööpäevi tuleb vähendada selle 1 vaba päeva võrra? Eriti on see oluline praegusel...
Loe vastust
Vastatud: 30.12.2008
töötajad on osaliselt tasustatud puhkusel 01.10. kuni 31.12.2008.a..2.jaanuaril 2009 saavad koondamisteated.Kuidas arvutatakse koondamistasu? Kas osaliselt tasustatud puhkus läheb sisse.
Loe vastust
Vastatud: 15.12.2008
Töötaja võttis 08.12-19.12 seadusega ette nähtud isapuhkust, laps ei ole sündinud, tähtaeg jõulude ajal. Pensioniametist teatati, et tööandjale hüvitatakse ainult nende tööpäevade eest, millal laps on sündinud, nt kui laps sünnib 24.12.08, siis ainult 3 tööpäeva tasu hüvitatakse. Kas see on õige? Seadus ütleb järgmist: Isal on õigus saada ema...
Loe vastust
Vastatud: 14.11.2008
Töötan lasteaiaõpetajana ja omandan kaugõppes bakalaureuse kraadi. Minu töökoht ei maksa mulle alates 01. 09. 2008 enam palka kui ma viibin õppesessioonil. Kas see on seadusega lubatud?
Loe vastust
Vastatud: 13.09.2008
Inimese tööaeg lepingu järgi on 8-tunnine. 19. augustil tekkis vajadus kauem töötada, tööpäev lõppes 00.45, 45 minutit läks 20. augustile, ehk riigipühale. Kas riigipüha tasu makstakse sel juhul 45 minuti pealt või kõikide tundide pealt?
Loe vastust