iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1399

Küsimus

Tööandja poolt alates 01.07.09 haigushüvitise aluseks oleva keskmise töötasu arvestamisega on tekkinud järgmine küsimus: kas haigushüvitise arvestamiseks keskmise tasu leidmisel tuleb kalendripäevadest puhkusel ja haiguslehel oldud päevad lahutada või ei? Nt kui maikuus oli töötaja 8 päeva puhkusel ja 2 päeva haiguslehel -kas keskmise arvestusse läheb sellest kuust 31 kalendripäeva või 31-8-2=21 päeva?

Vastus - 02.09.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse 12.2 lg 1 kohaselt maksab tööandja töötajale hüvitist haigestumise või vigastuse neljanda kuni kaheksanda kalendripäeva eest 70% töölepingu seaduse § 29 lõikes 8 sätestatud korras arvutatud töötaja keskmisest töötasust.

Keskmise töötasu arvestamise aluseks on Vabariigi Valitsuse määrus Kesmise töötasu maksmise tingimused ja kord, mille § 3 lg 1 kohaselt keskmise tööpäevatasu arvutamiseks liidetakse § 2 lõikes 2 või 3 nimetatud ajavahemiku (üldjuhul eelneva kuue kuu) töötasud ja jagatakse sama ajavahemiku kalendaarse tööpäevade arvuga. Keskmise tööpäevatasu arvutamise aluseks olevat tööpäevade arvu vähendatakse tööpäevade võrra, millal töötajale ei arvestatud töötasu tööst keeldumise korral töölepingu seaduse § 19 alusel.

Töölepingu seaduse § 19 sätestab aga, et töötajal on õigus keelduda töö tegemisest eelkõige juhul, kui:
1) ta kasutab puhkust;
2) ta on ajutiselt töövõimetu ravikindlustusseaduse tähenduses;
3) ta esindab seaduses või kollektiivlepingus ettenähtud juhtudel töötajaid;
4) ta osaleb streigis;
5) ta on ajateenistuses või asendusteenistuses või osaleb õppekogunemisel;
6) tal on muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses ettenähtud põhjus.

Seega haigusraha arvestamisel tuleb teil lähtuda hoopis tööpäevade arvust, millest on välja jäetud puhkuse ja haiguspäevad.

Vt siit ka: http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=3005