iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Rubriik: TÖÖÕIGUS

Vastatud: 04.05.2020
Töötaja töötasu oli 600.- Eriolukorra tõttu talle tööd anda enam ei ole ja tema töötasu vähendatakse -30%. Kas eriolukorra ajal on õigus tasuda töötasu alla min.töötasu ja kas tema ravikindlustus kehtib? Kui töötajal tööd anda ei ole aga me ei sooviks teda veel koondada, kas tuleb ka tööregistrist täistööaega muuta?
Loe vastust
Vastatud: 17.12.2018
Töötaja on lapsehoolduspuhkusel aga mõned päevad kuus käib ka lapse kõrvalt firmas abiks. Kas temaga tuleks töölepingu peatamine lõpetada või ei pea seda tegema ning kui teeme talle väljamakse, siis deklareerime nagu ikka töötasu?
Loe vastust
Vastatud: 14.11.2018
Töötajal on kutsekeskharidus aga nüüd läks õppima uut eriala kutsehariduskooli, mis hetkel olemasoleva tööga pole seotud. Kas tegemist on siiski tasemeõppega? Töötajal on kaks tööandjat, üks nendest on talle juba 2018 a võimaldanud 30 klp õppepuhkust (20 tasustatavat ja 10 palgata), kas teine tööandja saab talle veel samuti tasustatavat õppepuhkust...
Loe vastust
Vastatud: 02.10.2018
Töötajaga lõppes tööleping 31.08.18 aga töötajal on veel õigus saada müügiboonuseid müügilepingutelt. 1. Kui töötaja on tööregistrist arvelt maha võetud, siis kuidas tuleks need väljaamaksed deklareerida (kas tuleks sõlmida selleks perioodiks veel töövõtuleping või peab siis hoidma töölepingu kehtivana, samas võib see periood olla üsna pikk) 2. Kui kaua on...
Loe vastust
Vastatud: 19.06.2018
Kui inimene on töövõimetuspesionär ja tahab puhata 35 päeva, kas peab tööandjale esitama ka vastavad dokumendid. Kui töötaja lahkub töölt ja peame maksma saamata jäänud puhkuse eest kas siis tuleb arvestuse aluseks võtta 28 või 35 päeva. Kas sots amet maksab tööandjale tagasi ka saamata puhkusepäevade kompensatsiooni, mis ületab 28...
Loe vastust
Vastatud: 04.10.2017
Mida peetakse silmas "olulise viivituse all" (TLS § 91 lg 3) korduvalt töötasu maksmisel viivitamisega töötajale, kui töötaja võib esitada tööandjale ülesütlemisavalduse erakorraliselt? Mis viivise määr on kehtiv töötasu maksmisega viivitamisel alates 01.07.17? Kas see on 8% (s.o. 0,022% päevas) vastavalt VÕS § 94 ja 113 sätestatule?
Loe vastust
Vastatud: 24.07.2017
Töötaja töökoht lepingus Tartu. Töötaja saadetakse projekti ettevalmistustöödeks lähetusse Saaremaale. Kas on võimalik maksuvabalt maksta päevaraha 50.- päevas, lähetus on vormistatud, töötaja on nõus lähetusega.
Loe vastust
Vastatud: 24.04.2017
1.Kui tööpäev on kella 9-st 17-ni ja vahepeal lõuna 30-60 min, siis kas päeva pikkus on 8 tundi või mitte? 2. Kas töötajal, kes ei käi lõunal, ON ÕIGUS töölt lahkuda varem? Mõlemad küsimused eeldusel, et töölepingus ei ole tingimused täpsustatud.
Loe vastust
Vastatud: 19.01.2017
Töötaja on kuupalgaline, osalise tööajaga (0,5) graafiku alusel töötav, töötasuga 350.- Lepingu järgselt on kokku lepitud 4 kuu summeerimine. Detsembri seisuga tekkis töötajal ületunde 20 (sept-dets) Kuidas arvestada ületunni tasu osalise töökoormusega töötajal? Kas aluseks terve detsembri kuu normtunnid?(350.-/165=2,13*1,5=3,20)
Loe vastust
Vastatud: 06.09.2016
Millega peab arvestama, kui Eesti ettevõte soovib palgata tööle näit ukrainlase? Kas ettevõte peab taotlema töö-, elamisload jms isikule, või on see isiku kohustus?
Loe vastust
Vastatud: 29.03.2016
Mis kuupäeva seisuga peaks esitama töölepingu lõpetamise avalduse seoses pensionile jäämisega? Kas sünnipäeval või enne sünnipäeva, kui saab pensioniealiseks? Või peale sünnipäeva?
Loe vastust
Vastatud: 08.07.2015
Töötajaga soovitakse koostada töölepingu lisa töötasu suuruse kohta, kus soovitakse lisada konkreetne tasu suurus normtööaja eest. Nüüd soovib juhataja koostada eraldi otsuse lisatasu maksmise kohta igal kuul kindla summa. Kas seda lisatasu ei peaks juba töölepingu lisasse lisama? Ehk praegu on töötajaga kokku lepitud 500.- kuus. Aga töölepingu lisas määratakse...
Loe vastust
Vastatud: 23.01.2015
Kas tööandjal on õigus nõuda töötajalt enda isiklikule sõiduautole GPS seadme paigaldamist tõestamaks sõidupäeviku aluselt tehtud sõitude õigsust?
Loe vastust
Vastatud: 09.09.2013
Töötaja tööiseloomu tõttu töötab ta erinevatel objektidel. Kasutab tööautot. Autokasutuslepingus on punkt, mis ütleb, et objektidevaheline sõiduaeg, ei ole tööaeg. Töölepingus on tööajaks summeeritud tööaeg. Kas objektide vahelise sõidu aja võib tööandja arvata välja tööajast?
Loe vastust
Vastatud: 21.05.2013
Töötaja maksab lapsele elatist, igakuiselt kindla summa. Nüüd oli töötaja hoolduslehel ja tema töötasu väljamakse ei katnud ära elatise summat. Töötaja oli aga ka lähetuses ja nüüd ta soovib, et puudujäänud elatise summa võtta maha lähetuse arvelt. Kas kinnipidamise võiks teha ka lähetuse päevarahade arvelt, kui selleks on töötaja kirjalik...
Loe vastust
Vastatud: 03.01.2013
Töötajale hüvitatakse ületunnitöö vaba ajaga ning seda ületunnitööga võrdses ulatuses. Kas maksta tuleb töötatud tundide eest normtunnihinnas ning selle päeva eest millal vaba aega antakse(sisuliselt siis topelt). Näide- normtunnid kuus 160 h. Töötaja tegi tööd 165 h. Esialgu makstakse 165 h eest töötasu ning lisaks antakse 5 h vaba aega,...
Loe vastust
Vastatud: 17.12.2010
Käisime viiekesi Saksamaal tööl. Olime 1,5 kuud Saksamaal tööl, ehitasime moodulmaju ja käisime paigaldamas. Lubati leping teha aga ei tehtud. Tänaseni ollakse mulle võlgu 38000 ja viimane kiri mis tema saatis oli see, et ta oli "firma" pankroti välja kuulutanud. Kuidas ma saaksin temalt oma palga välja nõuda?
Loe vastust
Vastatud: 01.07.2010
Ühe tütarettevõtte töötajad viiakse üle teise tütarettevõttesse samade lepingutingimuste ja puhkusesaldodega. Millise töölepingu seaduse paragrahvi alusel peaks tööleping lõppema esimeses ettevõttes?
Loe vastust
Vastatud: 21.04.2010
Kas töölepingus tohib kokku leppida tööaja 20 kuni 40 tundi nädalas – vastavalt töökoormusele/vajadusele. Inimene vôetakse tööle tähtajalise TL-ga puhkuste asendajaks.
Loe vastust
Vastatud: 05.04.2010
Töötajaga lõpetati tööleping § 88 lg 1 alusel usalduse kaotamise tõttu. Kas tööandjal on õigus keelduda lõpparve väljamaksmisest, kuna tulevikus plaanitakse töötaja vastu nõue esitada seoses kahju tekitamisega ettevõttele? Töötaja nõuet ei aktsepteeri.
Loe vastust