Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2715

Küsimus

Töötajaga soovitakse koostada töölepingu lisa töötasu suuruse kohta, kus soovitakse lisada konkreetne tasu suurus normtööaja eest.
Nüüd soovib juhataja koostada eraldi otsuse lisatasu maksmise kohta igal kuul kindla summa. Kas seda lisatasu ei peaks juba töölepingu lisasse lisama?
Ehk praegu on töötajaga kokku lepitud 500.- kuus. Aga töölepingu lisas määratakse töötasuks 400.- kuus. Lisatasu 100.- soovitakse vormistada eraldi otsusena.

Vastus - 08.07.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Töölepingu seaduse § 5 lg 1 p 5 kohaselt peab kirjalikus töölepingus sisalduma töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud (töötasu), sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, töötasu arvutamise viis, maksmise kord ning sissenõutavaks muutumise aeg (palgapäev), samuti tööandja makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed.

Eraldi otsusega võiks näiteks sellised tasud otsustada, mille maksmise kohustust lepingust tulenevalt ei ole (nt preemia).