Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus nüüd saadaval! loe lähemalt / osta koolitus

Rubriik: TÖÖÕIGUS

Vastatud: 28.10.2006
Kui firma võtab üle töötajad lepingutega ja ka saadaoleva puhkusega siis üleandja peaks kandma üle ka puhkusereservi raha töötajate saamatajäänud puhkuse eest. Aga soovitakse saada arvet selle kohta,et see raha üle kanda. Arvamus selline,et selle raha peaksid nad kandma üle sõlmitud lepingu järgi mitte arve järgi. Aga kui ikkagi on...
Loe vastust
Vastatud: 18.10.2006
Kui töötaja lahkub töölt enne etteteatamistähtaja möödumist, siis millisest kuupäevast tuleks lõpetada temaga tööleping, kas sellest päevast mis järgneb tema esimesele luusi päevale, või ikkagi avaldusest tulenevast päevast? kas tööandjal on õigus hüvitisele etteteatamistähtajast puudujäävate päevade eest, ja kas töötaja ka peab seda hüvitist maksma või on töötaja maksmine vabatahtlik?...
Loe vastust
Vastatud: 26.09.2006
Isik töötab ettevõttes A töölepingu alusel (makstakse maksud,puhkusearvestus, tööaeg 40 tundi nädalas). Sama isikuga sõlmitakse juhatuse liikme leping ettevõtte A sidusettevõttega. Millised maksud kinni peetakse, kuidas toimub puhkusearvestus, kui toimub ja milline peaks olema tööaeg?
Loe vastust
Vastatud: 14.09.2006
Kui töötajaga lõpetatakse tööleping, makstakse lõpparve ja puhkusekompensatsioon ekslikult töötaja pangakontole topelt. Kas on õigus töötajalt topelt makstud summat tagasi nõuda ja kui ta ei maksa ja kanname kuludesse, kas on tegemist nõudest loobumisega (erisoodustus). Kuidas töötaja puhul- temal selle summa pealt maksmata ka tulumaks ja sotsiaalmaks.
Loe vastust
Vastatud: 13.09.2006
Töötasin kohvikus klienditeenindajana. Rendileping lõpetati ja kohvik suleti. Leian, et tööandja peaks mind vabastama töölt kas koondamise või likvideerimisega. Tema aga soovib lõpetada töölepingu omal soovil. Kas ja miks ma peaksin sellega nõustuma? Jääksin ilma kompensatsioonidest ja töötuskindlustusest.
Loe vastust
Vastatud: 25.08.2006
Tähtajalise töölepingu lõpetamine töövõtja poolt. Palju on etteteatamise tähtaeg nii katseajal kui peale katseaega?
Loe vastust
Vastatud: 21.07.2006
Töötaja lahkub ette teatamata Soome tööle. Kas firmal on õigus puhkuse kompensatsioon maksmata jätta. Mis õigused on üldse tööandjal, kui töötaja ei esita mingit lahkumisavaldust, lihtsalt lahkub oma soovil, päevapealt.
Loe vastust
Vastatud: 30.03.2006
Kas äriühingu juhatuse liige võib selles äris töötada töölepingu alusel tegevdirektorina? Sama mittetulundusühingu (näit.korteriühistu) puhul, kas juhatuse liige võib olla tegevdirektor?
Loe vastust
Vastatud: 23.03.2006
Töötaja on lapsehoolduspuhkusel kuni aasta lõpuni, kuid aprillis jääb ta uuesti sünnituspuhkusele, mida peab töötaja tegema?
Loe vastust
Vastatud: 14.02.2006
Juhatuse liikme tööleping. Mille poolest erineb TLS alusel sõlmitud töölepingust ? Kas Juhatuse liikme (esimehe) lepingu alusel töötaja maksab tulumaksu ? Sots. ja töötust ?
Loe vastust
Vastatud: 30.01.2006
Olen raamatupidaja ja tööotsija. Vestlusel tööandja tegi mulle tööpakkumise. Aga probleem on järgmine: selles töökohal on olemas töötaja kes on praegu lapsehooldusepuhkusel. Tööandja lubas et endine töötaja (nende vahelise kokkuleppe järgi) juhul kui firma leiab endale sobivat töötajat tema lapsehooldusepuhkuse saabumise ajal, pärast lapsehooldusepuhkuse lõppemist ei prеtendeeri rohkem selle töökoha...
Loe vastust