Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus nüüd saadaval! loe lähemalt / osta koolitus

Rubriik: TÖÖÕIGUS

Vastatud: 08.09.2008
Inimese lepingu järgne tööaeg on esmaspäevast reedeni. Kui inimene töötab nädalavahetusel, kas siis makstakse juurde nii 50% nädalavahetuse tasu kui ka 50% ületunnitasu (kui ei kompenseerita vaba ajaga)?
Loe vastust
Vastatud: 09.06.2008
Töövõtjal (TV), kellega on sõlmitud tähtajatu tööleping, lõppes 3 aastane lapsehoolduspuhkus. Uuesti jääb ta dekreeti 3 kuud peale praeguse LHP lõppu. Selle aja kohta esitas ta tööandjale (TA) avalduse palgata puhkuse ja korralise puhkuse kohta (mille ta võtab välja etteulatuvalt). Palgata puhkuse ajal maksime riigile kuumäära 2700.- pealt 891.- sotsmaksu....
Loe vastust
Vastatud: 23.04.2008
OÜ tegeleb rahvusvahelise transporditeenuse pakkumisega. Võetakse tööle autojuhid ja nende põhiline töö on Euroopa riikides ringisõitmine. Kas sel juhul saab neile maksta päevarahsid või on need täielikult välistatud?
Loe vastust
Vastatud: 09.04.2008
Töölepingus on kirjas, et töötajale maksta konkurentsi keelu eritasu nt 100 bruto krooni. Kuidas on nüüd õige palgaarvestusel, kas see tasu on sõltuv tööl käimise ajast või saab töötaja 100 kr igal juhul olenemata tööloldud ajast? Lisaks kui nüüd toimub puhkusearvestus, kes see tasu läheb puhkuse arvestusse või jääb see...
Loe vastust
Vastatud: 26.02.2008
Töövõtjal (TV) lõpeb 3aastane lapsehoolduspuhkus (LHP). Uuesti jääks ta dekreeti 3 kuud pärast praeguse LHP lõppu. Selle aja kohta esitab TV Tööandjale (TA) avalduse palgata puhkuse saamiseks. Kas TA peab TV palgata puhkuse ajal maksma minimaalpalga alusel arvutatavaid makse (sotsmaks, üksikisiku tulumaks, töötuskindlustusmaks)?
Loe vastust
Vastatud: 27.02.2008
Tere, sooviks teada, kas 31.12.2007 seisuga lähevad puhkuste inventuuri sisse ka juhatuse liikmetele määratud puhkused, töötajatele määratud lisapuhkused?
Loe vastust
Vastatud: 01.02.2008
Kuidas arvutatakse õppepuhkust ja kui palju on töötajal õigus saada õppepuhkust ja kas see võib koosneda kuu jooksul mitte järjestikustest, vaid üksikutest päevadest? Näit. 5;7;12; jne mai.
Loe vastust
Vastatud: 07.11.2007
Kui "firma" osakond on 60 km kaugusel ja tööandja saadab töölise sinna tööle, töölise elukoht on hoopis mujal. Kokkulepe on, et "firma" maksab korterikulud. Kas see on erisoodustus? Või võin teha komandeeringu? Kas sel juhul võin jätta päevaraha maksmata? St.komandeeringu kulu oleks ainult majutus.
Loe vastust
Vastatud: 17.08.2007
Kui OÜ soovib palgata just välismaal toimuva ürituse tarbeks töövõtu lepinguga töötaja (üheks konkreetseks välismaal toimuvaks ürituseks vajatakse selleks perioodiks tööjõudu), siis kuidas toimida lennupiletite ja päevarahadega selle isiku suhtes?
Loe vastust
Vastatud: 06.08.2007
Valvur töötab graafiku järgselt 16 tundi järjest, 16.00-08.00. Kui vahetus satub riigipühale, kas riigipühade tasu on 16 tundi * lepingujärgne tariif või suurendavad riigipühade tasu ka õhtu- ja öötundide tasud?
Loe vastust
Vastatud: 06.08.2007
Kas Eesti Vabariigis käsitletakse prillide maksumuse kompenseerimist töövahendina ainult kuvariga töötamisel? Kui nii, siis küsin kas kõik võimalikud täpistööd mida tehakse lisaks eritiugevusega valguses, mikroskoobiga või luubiga ei ole samavõrd silmi kahjustavad tööd? Töötades maalirestauraatorina ja ksutades eelpool kirjeldatud töövahendeid (lisaks veel kuvar) väidan, et on ja seetõttu arvan, et...
Loe vastust
Vastatud: 06.07.2007
Töötajal on saada 3 päeva lapse lisapuhkust (makstakse riigi poolt). Kuidas toimub tasustamine, kes maksab, kas tuleb esitada mingi deklaratsioon?
Loe vastust
Vastatud: 18.06.2007
Kas 2007. aastal saab veel võtta näiteks 2003. aastal välja võtmata jäänud puhkust? Millal saamata jäänud puhkus aegub?
Loe vastust
Vastatud: 06.03.2007
Inimesel on töölepingus töötamise kohaks märgitud Eesti Vabariik. Kas sellisel juhul saab talle maksta komandeeringu päevarahasid maksuvabalt?
Loe vastust
Vastatud: 21.01.2007
Kui töötaja eksis või tegi korvamatu vea, järgmisel päeval võttis ta haiguslehe. Kas võib talle koju saata käskkirja karistamise kohta? Teatavasti töötajat haiguse ajal vabastada ei saa, aga kas teadet koju vabastamise kohta tööle mittesobivuse tõttu võib saata ja kas siis hakkab etteteatamise tähtaeg lugema?
Loe vastust
Vastatud: 19.12.2006
Inimesel on õigus tervistkahjustava töö tõttu 7-le lisapuhkuse päevale, aga ta mingil põhjusel ei võta neid välja koos põhipuhkusega. Kas aasta lõpus puhkusereservi arvutades jäävad need päevad saldona üles ja inimesel on õigus need järgmisel aastal välja võtta (lisaks järgmise aasta 7-le lisapäevale)?
Loe vastust
Vastatud: 15.12.2006
Inimesele on määratud töövõimetuspension, tema puhkus aastas on 35 päeva. Kui inimene ei võta sellel aastal 7 puhkusepäeva välja, kas see kandub edasi järgmisse aastasse? Kui inimene tuli sellel aastal ettevõttesse tööle, kas tal on õigus saada kõik 7 päeva või proportsionaalselt töötatud ajaga?
Loe vastust
Vastatud: 23.11.2006
Kuidas käsitleda töötaja poolt tööandjale makstud hüvitust tööpäevade eest, mille võrra töötaja omavoliliselt varem lahkus? Kas on see tööandja jaoks palgakulu ja maksukulu vähenemine ja töötajale maksustatava tulu vähenemine? Arvutatakse seda ju keskmise päevapalga järgi, samal põhimõttel nagu töötajale lahkumishüvitust, mille maksab tööandja.
Loe vastust